Több mint félezer kérdésben segítettek az elmúlt félévben a munkaügyi szakemberek országszerte. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Igazgatósága, valamint a megyei szakigazgatási szervek munkaügyi felügyelőségei egyaránt végeznek tájékoztató és felvilágosító tevékenységet. A szakemberek az idei év első félévében több mint 100 honlapon keresztül érkezett megkeresésre, valamint 150 postán, illetve e-mailen érkezett kérdésre válaszoltak, a szakigazgatási szervek munkaügyi felügyelőségei pedig több mint 500 ügyben adtak tájékoztatást országszerte. Az információt kérők leggyakrabban a munkabérrel kapcsolatos szabályokról, a munkaidőt, pihenőidőt, rendkívüli munkavégzést érintő kérdésekben fordultak a szakemberekhez, de érkezett kérdés az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatban is. Az elmúlt időszakban az új Munka Törvénykönyvének július 1-jétől történő hatályba lépésével valamelyest megnőtt a kérdések száma. Ezek túlnyomó része a megváltozott rendelkezések értelmezési nehézségeiből fakadt. A tapasztalatok szerint közel azonos arányban tesznek fel kérdéseket a munkáltatók és a munkavállalók. A tájékoztató tevékenységen túl a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei számos „Nyílt nap”-ot szerveztek az elmúlt félévben. A rendezvénysorozat keretében ismertették a szakemberek az elvárt béremelésről szóló jogszabályok és azok gyakorlati végrehajtásának kérdéseit, a rendezvényeken résztvevő társhatóságok pedig a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető adókedvezmény lehetőségeiről adtak felvilágosítást.