A foglalkozási rehabilitációban közreműködő valamennyi szervezet képviseltette magát a Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2012. január 18-án és 19-én megrendezett szakmai konferenciáján a Danubius Hotel Gellértben.

 

2008. január 1-jétől jogszabály írja elő a rehabilitációs járadékban részesülő ügyfelekkel történő együttműködést a foglalkoztatási osztályok számára. A kirendeltségeket felkeresők mintegy tíz százaléka tartozik a megváltozott munkaképességű álláskeresők közé. Ezért is fontos a velük foglalkozó munkatársak, vezetők felkészítése, egyfajta szemléletváltás véghezvitele a komplex rehabilitációhoz kapcsolódó fejlesztések sikerének érdekében.

 

Idén a rehabilitáció teljes rendszere átalakul. Mint ahogyan az közismert, az új rendszer legfőbb célkitűzése  a megváltozott munkaképességű személyek megmaradt, fejleszthető képességeire épülő, foglalkoztatás-központú rehabilitációjának megvalósulása. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat kiemelt feladata, hogy eszközrendszerével elősegítse e célcsoport munkára kész állapotának kialakítását, fenntartását. Elmondható, hogy az eddigi gyakorlathoz képest a foglalkozási rehabilitációs folyamatban a korábbinál jóval nagyobb együttműködésre lesz szükség a résztvevő szervezetek között, nemcsak vezetői, de végrehajtói, kirendeltségi ügyintézői szinten egyaránt.

 

A TÁMOP 1.3.1. program 1.2.1. – „Megváltozott munkaképességű ügyfelekkel való bánásmód fejlesztése, ÁFSZ dolgozói szemléletváltás lehetőségének megteremtése” című alprojekt legfőbb célkitűzése a megváltozott munkaképességűekkel történő bánásmód, az ezzel kapcsolatos ügyintézői, vezetői szemléletváltás elősegítése volt, tananyagok, képzések, tréningek szervezésével.

A január 18-án kezdődő szakmai esemény szorosan kapcsolódik a fent leírt folyamathoz. Célja, hogy információt, és ezzel segítséget nyújtson ahhoz, hogy ez a szemlélet a szervezet minden szintjén azonosan alakuljon, ismertté váljon az új rendszer, amely a szervezet jövőbeli tevékenységét meghatározza.

A rendezvényen bemutatták azokat a jó gyakorlatokat, tapasztalatokat, amelyek segítik a szervezet felkészülését, erősíthetik a megváltozott munkaképességű emberek, a munkáltatók foglalkoztatáshoz kapcsolódó motivációját. A közvetlen kérdés-válasz lehetőségét kerekasztal beszélgetés keretében biztosították.

További törekvés volt, hogy a workshop segítségével a foglalkozási rehabilitációban közreműködő, abban feladattal, kompetenciával rendelkező szervezetek vezetői, szakértői, valamint a végrehajtásban is résztvevő ügyintézők megismerjék egymás tevékenységét, elképzeléseit, és nem utolsó sorban egymást, ami a későbbiekben segítheti az együtt gondolkodást, az együttműködést, a végrehajtás során felmerülő esetleges problémák megoldását.

 

A szakmai találkozón részt vettek az NFSZ szervezeti egységei, vagyis a megyei igazgatók, és a kirendeltség rehabilitációs területtel foglalkozó vezetői, ügyintézői, valamint a Nemzeti Munkaügyi Hivatalban dolgozó, és a rehabilitációval foglalkozó vezetők, ügyintézők, illetve az alprojekt munkatársai. Emellett jelen voltak azon társ-szervek vezetői, szakértői, akikkel a rehabilitációs folyamatban a munkaügyi szervezetnek együtt kell működnie, továbbá a foglalkozási rehabilitációban feladattal rendelkező minisztériumok képviselői. A rendezvényt Komáromi Róbert, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal főigazgatója nyitotta meg.