Párizsban rendezték meg az állami munkaügyi szervezetek (PES) újabb dialógus fórumát (P2P). A 2012. január 19–20-ai fórumon elhangzott több olyan jól működő gyakorlati módszer is, amelyekkel a PES-ek eredményesebben közeledhetnek a munkáltatók felé. A munkaerőpiac keresleti oldalának szentelt kiemelt figyelem, átfogó marketingstratégia, a hálózatépítés stb. mind-mind növelik a munkaadóknak nyújtandó szolgáltatások hatékonyságát.

 

Nagyobb figyelmet kell fordítani a munkaerőpiac keresleti oldalára 

 

Az állami munkaügyi szervezeteknek kettős kihívással kell szembenézniük napjainkban. Egyrészről kulcs célcsoportjukként kell kezelniük a hátrányos helyzetű csoportokat, mint pl. az alacsony képzettségűeket, tartósan munkanélkülieket, az idősebb korú dolgozókat és a fogyatékkal élőket, amely csoportok számos országban kiegészültek a gazdasági válság folytán munkanélkülivé vált egyénekkel. Ezzel egyidejűleg foglalkozniuk kell a középtávú kihívásokkal is, amely a demográfiai változásokból fakad, amely potenciális szakmahiányokhoz vezet. Mindkét tényező egyensúlytalanságok forrása a munkaerő kínálat és kereslet egymásnak való megfeleltetése (matching) szempontjából. Ennek folytán felismerték, hogy fokozott hangsúlyt kell fektetni a munkaerő-piac kínálati oldalára. Főleg azok a PES-ek amelyeknél a regisztrált álláskeresők elsősorban a fent említett csoportokból kerülnek ki, korábban hajlamosak voltak a kínálati oldalra helyezni a hangsúlyt, és a munkába helyezést inkább egyénre szabott módszerrel próbálták elérni. Mindezzel együtt azonban, annak érdekében, hogy az álláskeresőknek munkalehetőséget biztosíthassanak, és hogy a munkaadók jövőbeli szakmaigényeit korán fel tudják becsülni, és ki tudják elégíteni, újabban számos PES-ben megfigyelhető az a tendencia, hogy erőteljesebben foglalkoznak a keresleti oldallal.  A következőkben összesítjük a dialógus fórum legfontosabb tanulságait a PES-ekkel és a munkaadóknak nyújtott hatékony szolgáltatással kapcsolatban.

 

A tájékoztató teljes anyaga