Gyakorlati oktatók kaptak lehetőséget arra, hogy gazdasági szervezeteknél tanulmányozzák szakterületük fejlődésének legújabb eredményeit a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóságának (korábban NSZFI) egyik uniós programjának keretében. A TÁMOP 2.2.1. projekt az elmúlt évben zárult le. A program 6. alprojektjében megvalósult gyakorlat tapasztalatairól két résztvevőt kérdeztünk.

 

Buri István a Gourmand Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakképző Iskola gyakorlati oktatója egyik kollégájától értesült erről a lehetőségről. Hosszas egyeztetés után sikerült csak megoldani helyettesítését a gyakorlat három hónapjára. Ennél könnyebb feladatnak bizonyult, hogy találjon egy olyan korszerűen felszerelt – így a pályázati feltételnek megfelelő – éttermet, amely gyakorlati helyként is működik. Ebben sokat segített a végzett tanulókkal fenntartott kapcsolata. A több hónap alatt sokféle tapasztalat szerezhetett a szükséges ügyintézésben, az értékesítésben és három üzemelő konyha napi munkájában. Megismerte a legkorszerűbb technológiákat, berendezéseket, munkaszervezési módszereket. Tapasztalatairól folyamatosan kellett vezetnie haladási naplót. Pincérek oktatójaként a rendezvények szervezésének és lebonyolításának figyelemmel kísérése adta a legértékesebb tapasztalatokat a számára. Erre a tudásra nagy a piaci kereslet, ezért különösen fontos, hogy az oktatók hatékonyan tudják átadni ennek a gyakorlatát. Benyomásai alapján ez a szakmai gyakorlat olyan ismereteket adott a folyamatos munkamenetről, amelyek nagyon jól beilleszthetők az oktatás teljes folyamatába, szemléletessé téve a modulok tartalmát és az órai magyarázatokat.

 

  Korszerű technikai felszerelés a gyakorlati képzésben

 

 

Kolozsvári Imrének, a Puskás Tivadar Távközlési Technikum oktatójának, szintén egy öregdiák talált megfelelő helyet a program által támogatott öthónapos gyakorlatához. Ennek során alaposan tanulmányozhatott egy távközlési technológiát, amelyből írt is egy az oktatás számára jól használható könyvet, valamint egy prezentációs sorozatot. Ez igazán fontos eredménye a programnak, mert a távközlés területén ez az egyetlen technikum. A tankönyvkiadóknak nem éri meg kiadni tankönyveket egy-egy oktatási intézmény számára, így ezt magának az iskolának kellett megoldania. Ugyanakkor ilyen körülmények között is meg kell őriznie a versenyképességet, amiben sokat segíthet egy ilyen program. Különösen egy olyan dinamikusan fejlődő területen, mint a mobiltelefon technológiája, ami 10–15 év alatt terjedt el Magyarországon. Ezek, a gyakorlati oktatókat segítő, TÁMOP pályázatok azért is fontosak ebben a szakmában, mert ez idáig csak esetlegesen lehetett találni gyakorlati helyeket az tanulók számára. Így igazán nagy a jelentősége annak, ha egy-egy oktató megismerheti szakmája élenjáró gyakorlatát. Az első pályázatok még hordoztak magukban kisebb-nagyobb hibalehetőségeket is, de a következő pályázati forduló tájékoztató kiadványának összeállítói már felhasználták ezeket a tapasztalatokat, például a résztvevők szabadságának egyeztetésében, illetve a monitoring-rendszer életszerűbbé tételében.

 

(A TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002 kiemelt projektjének 6. alprojektjének beszámolója megtalálható a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóságának honlapján [www.nive.hu/HONLAPJAINK: TÁMOP 2.1.1/6. alprojekt]. A két gyakorlati oktatóval készült interjú a Felnőttképzés 2011/1. számában olvasható)