2011-ben a 8879 db bejelentés érkezett a munkaügyi hatósághoz, amelyek 61%-a közérdekű, 39%-a panaszbejelentés volt, a névtelen bejelentések aránya meghaladta az összes bejelentés egynegyedét. A panaszbejelentések száma évről évre növekszik, amely tendencia hátterében jellemzően az áll, hogy a munkavállalók egyre tudatosabban kívánják alapvető jogaikat érvényesíteni.

 

A régiók, megyék között lényeges különbségek vannak mind a bejelentések számát, mind azok típusát illetően. E tekintetben kiugrik Budapest, illetve Pest megye, melynek oka, hogy ebben az országrészben található a munkavállalók és a foglalkoztatók legnagyobb hányada. A panasz- és közérdekű bejelentések főbb témakörei a vizsgált időszakban a következők voltak: feketemunka (munkaszerződés, illetve bejelentés nélküli munkavégzés, munkavállaló színlelt szerződéssel történő alkalmazása, külföldi engedély nélküli foglalkoztatása); munkabérrel, munkabér védelmével, nyilvántartással kapcsolatos kötelezettségek megszegése; munkaidő, pihenőidő, rendkívüli munka, szabadság szabályainak megsértése, illetve munkaviszony megszűnésével kapcsolatos igazolások kiadásával kapcsolatos szabálytalanságok. A panaszok és közérdekű bejelentések túlnyomó többsége súlyos jogsértésekre irányul.

 

A tájékoztató teljes anyaga