Az Eurobarométer A szakképzés megítélése című felmérésének eredményei szerint az európaiak csaknem fele iratkozik be szakképzésre a kötelező oktatás után. A legtöbb korcsoport általában magas színvonalúnak ítéli a képzést és kiválónak a munkaerő-piaci kilátásokat. Ugyanakkor a 15-24 év közötti fiataloknak csak 27%-a ajánlaná kortársainak ezt a képzési formát, ami arra figyelmeztet, hogy vonzóbbá kell tenni a szakképzést ebben a kiemelten fontos korcsoportban.

 

A felmérést minden tagállamra kiterjedően készítették el, összesen 27 000 fő személyes megkérdezésével.  

 

Andrula Vasziliu, az oktatásügyért, kultúráért, többnyelvűségért és ifjúságpolitikáért felelős európai biztos a következőket nyilatkozta: „Úgy gondolom, hogy egy repülő utasaként mindenkinek fontosabb szempont, hogy a pilóta jól képzett-e, mint az, hogy hány diplomával rendelkezik. Az a célunk, hogy a gyakorlati és az elméleti képzésnek a szakképzési igényeknek megfelelő elegyét alakítsuk ki. A szakképzésbe történő befektetés a fiatalkori munkanélküliség elleni küzdelem egyik eszköze is. Magas színvonalú képzésekkel segítjük a fiatalok személyes fejlődését, és lehetőséget nyújtunk nekik arra, hogy olyan specifikus és máshol is alkalmazható készségeket sajátítsanak el, amelyekre a munkáltatóknak szükségük van. Előnyei ellenére sem vonz azonban elég fiatalt a szakképzés. Tovább kell fejlesztenünk a pályaválasztási tanácsadást és hatékonyabban kell felhívnunk a fiatalok                                A kép illusztráció                  figyelmét a szakképzettség munkaerő-piaci értékére.”

 

Az Eurobarométer jelentése szerint az EU polgárainak 47%-a vett részt korábban vagy tanul jelenleg a szakképzésben. Ugyanakkor jelentős különbségek mutatkoznak az országok között: Hollandiában 76%, Szlovákiában 70%, a Cseh Köztársaságban pedig 66% vett, illetve vesz részt szakképzésben; míg ez az arány csak 24% Portugáliában és Spanyolországban, illetve 27% Máltán.

Az uniós országokban a szakképzésről kialakult képet a válaszadók 71%-a ítélte pozitívnak és 23%-a negatívnak. A pozitív megítélés aránya Máltán (92%), Finnországban (90%) és Ausztriában (88%) volt a legmagasabb, Magyarországon és Belgiumban kisebb (59%), Szlovéniában valamint Hollandiában pedig a legalacsonyabb (50%).

 

 

Az összeállítás az  EUMozaiK (http://eumozaik.hu)  honlapon közzétett anyag alapján készült.