Kiemelt helyet kap a kreativitás az Európai Unió új Oktatás és képzés 2020 stratégiai munkaprogramjában, amely az elkövetkező évtizedben meghatározza a tagállamok közti együttműködést az oktatás és képzés területén. A jelenlegi európai kontextusban ugyanis alapvető szerepe van a kreativitásnak és az innovációnak. A kreativitás az innovációs kapacitás egyik legfőbb alkotóeleme, amely hajtómotorja az életszínvonal növekedésének, az életminőség változásának és a gazdasági fejlődés fenntarthatóságának. A kreativitás szorosan összefonódik az oktatásban folyó kompetenciafejlesztéssel, része minden kulcskompetenciának.

 

A 2009-ben megrendezett Kreativitás és innováció európai éve minden európai polgár figyelmét felhívta a kreativitás és az innováció fontosságára az egyéni, a szociális és a gazdasági fejlődésben. Célja volt a jó gyakorlat terjesztése, az oktatás és a kutatás ösztönzése, valamint a politikai döntéshozók közötti párbeszéd kiterjesztése ezekről a témákról. Az év jelentőségét és eredményeit összegző manifesztumban egyértelműen megfogalmazódik, hogy ösztönözni, támogatni és mérni kell a kreativitást.

 

A kreativitás egyéni, nemzeti és regionális szintű mérésének lehetőségei vizsgálja A kreativitás mérése(Measuring Creativity) címmel megjelent kiadvány, amely az Európai Bizottság támogatását élvező, hasonló témában rendezett nemzetközi konferencia eredményéit összegzi. A tanulmánykötet széles körű elemzését adja a kreativitással kapcsolatos specifikus aspektusoknak. Különböző megközelítéseket tartalmaz a kreativitás méréséhez, egyebek között: kreatív társaságok és osztályok, kreativitás és kultúra, kreativitás és gazdasági növekedés, kreativitás és innováció nemzeti és nemzetek közötti mérése. Emellett pszichometriai módszereket és elméleteket alkalmazva tartalmaz megközelítéseket az egyének kreatív készségeinek és kompetenciáinak mérésére és elemzésére. A műben kiemelték a problémamegoldási és a problémakeresési készségeket mint a potenciális kreativitást jól helyettesítő készségeket, de a szerzők felismerik azt is, hogy a kreatív készségek integrálnak lényeges dimenziókat (analogikus és divergens gondolkodás, kockázatvállalás), amelyek nélkül elképzelhetetlen a kreativitás mérése.

 

A http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc2082_en.htm weboldalon megtalálható a kiadvány teljes szövege.