Április huszonnyolcadika a Munkabalesetben elhunytak és megsérültek nemzetközi emléknapja, egyúttal a Munkavédelem Világnapja. Ebből az alkalomból a Nemzeti Munkaügyi Hivatal közreműködésével, „Közös Értékünk: A Biztonságos Munkahely” címmel rendezett konferenciát és nyílt napot Budapest Főváros Kormányhivatala Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve és a Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szövetség (MUFOSZ). A program fő célja – a megemlékezésen túl – a munkahelyi egészség és biztonság értékként és a vállalkozások számára értékteremtő tényezőként való megjelenítése volt. A rendezvény alkalmat adott több korszerű és költséghatékony munkavédelmi megoldás bemutatása, és a munkavédelmi hatóság megelőzés érdekében kifejtett munkájának ismertetésére is.

 

Ha nem is szakmai napot, de megemlékezést először 1984-ben a Kanadai Közalkalmazottak Szakszervezetének tagjai tartottak azok tiszteletére, akik munkájuk következtében vesztették életüket. A hagyomány az USA-n keresztül terjedt el és vált szokássá az egész világon, így ezen a napon világszerte megemlékeznek az elhunyt, megsérült vagy megbetegedett dolgozókról. Az emléknaphoz a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) is csatlakozott Munkavédelmi Világnap elnevezéssel, azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a munkahelyi balesetek és megbetegedések megelőzésére, s hozzájáruljon a biztonságos és egészséges munkavégzési feltételek kialakításának fontosságára.

Az idei emléknappal egybekötött konferenciát dr. Bakos József, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának vezetője nyitotta meg, aki összefoglalta az idei évben megfogalmazott munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési irányelvek tartalmát. Nyitóbeszédében hangsúlyozta, hogy 2012-ben a Hivatal kiemelt céljai közé tartozik a megelőzést szolgáló tájékoztató, felvilágosító tevékenység erősítése is. A prioritások között külön felhívta a figyelmet a zajjal, rezgéssel, veszélyes anyagokkal, rákkeltő vagy mutagén anyagok expozíciójával járó tevékenységek és a kiemelt védelemre szoruló munkavállalói csoportok foglalkoztatási körülményeinek ellenőrzésére is.

Az elhangzottak szerint a munkavédelmi felelősség kijátszásának visszaszorítása érdekében előtérbe kerül az alvállalkozói rendszerek ellenőrzése is, mivel a legalacsonyabb szinten dolgozó alvállalkozók munkavállalói a legkiszolgáltatottabbak, itt gyakran az alapvető munkavédelmi követelmények is hiányoznak.

 

A szakmai előadások keretében a munkavédelmi hatóság feladatairól, szerepéről Arató Zoltán, Budapest Főváros Kormányhivatala Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve igazgatóhelyettese beszélt, Gál József, a Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara alelnöke a Kamara gazdaságfejlesztés érdekében végzett tevékenységét fejtette ki és Dr. Koch Mária, a MUFOSZ elnöke bemutatta a Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szövetség munkáját. Mandrik István és Borhidi Gábor a Munkavédelmi Bizottság ügyvivői a munkahelyi biztonságról, mint értékteremtő tényezőről tartottak előadást. A konferencia keretében átadták az idei Munkabiztonságért Díj-at is, amelyet két, a munkavédelemben jelentős életművet magáénak mondható munkatárs, Hegyesi László és Farkas József vehették át.

 

A rendezvény folytatásában a helyes védőeszköz kiválasztás fontosságára, valamint a zaj és a munkahelyi balesetek összefüggéseire világítottak rá a meghívott előadók. Az interaktív szakmai bemutatókat a kézi gázérzékelők és gázveszély-jelzők megbízható működésének ellenőrzéséről szóló előadás zárta.

 

A 2012. április 26-ára szervezett, közel egynapos program egy koszorúzással egybekötött megemlékezéssel fejeződött be a munkavégzés közben elhunytak és megsérültek tiszteletére emelt emlékműnél, Csepelen.