2012. június 25-29-én Szöulban került sor az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok Világszervezetének (World Association of Public Employment Services) tisztújító találkozójára és világkonferenciájára, amelyen Hivatalunk is képviselte magát.   

 

A közgyűlés megnyitója

 

Az 1990-ben alakult szervezetnek 89 ország Állami Foglalkoztatási Szolgálata a tagja, ennek megfelelően a foglalkoztatási szolgálatok legjelentősebb nemzetközi fóruma. A szervezet lehetőséget biztosít konferenciákon, regionális és interregionális eseményeken keresztül arra, hogy a tagállamok megosszák egymással jó gyakorlataikat és a nemzetközi térben kölcsönösen előnyös kapcsolatokat építhessenek. Az egyes országok képviseletét a nemzeti tagszervezetek vezetői látják el. Magyarország az alapító tagok egyike. A szervezet fennállása óta Magyarország többször töltött be fontos funkciót (1990-1994 – első alelnöki funkció, 1994-1996 – Belső auditor), az utóbbi hat évben a 16 tagú Igazgató Tanács (Managing Board) tagja.

 

A program első részében a Közgyűlés (General Assembly) – többek között – az alábbiakról szavazott:

 

1. Új statútum elfogadásával a WAPES szervezeti formájának átalakítása, jogi személyiséggel rendelkező nemzetközi civil szervezetté nyilvánítása, amelynek székhelye Brüsszel;

2. Új elnök megválasztása: Svédország (korábban Franciaország töltötte be a pozíciót)

 

A világszervezet új elnöke

 

3. Kontinentális alelnökök megválasztása 

 

Alelnökök (régiók szerint):

Afrika: Kongói Köztársaság

Közel-keleti és arab országok: Tunéziai Köztársaság

Amerika: Dominikai Köztársaság

Ázsia és a csendes-óciáni térség: Koreai Köztársaság (Dél-Korea)

Európa: Horvátország és Franciaország megosztva 

 

4. 16 tagú Igazgató Tanács megválasztása;

5. Belső auditorok megválasztása: Egyesült Királyság és Kína.

 

Magyarország és a Nemzeti Munkaügyi Hivatal szempontjából két releváns döntés született a következő 3 éves ciklus tekintetében:

  • a 16 tagú Igazgató Tanács munkájában ismételten tagokként veszünk részt,
  • az új Kincstárnok Magyarország lett.

 

A kincstárnoki szerepről bővebben 

A Közgyűlés szavazását követően, az új világszervezeti elnök által vezetett Igazgató Tanács első ülésén tisztújító szavazás keretében új Kincstárnokként (Treasurer) Magyarországot választotta meg, amely Hollandiától veszi át az 3. legmagasabb, szervezetben betöltött funkciót.

 

  Holland főigazgató,

   korábbi kincstárnok   

 

Ezen megtisztelő pozícióban a Kincstárnok szerepe többek között:

 

  • bekéri a tagállamok tagdíjait, és egyéb hozzájárulásait a speciális eseményekhez;
  • kifizeti a szervezet számára nyújtott szolgáltatásokat;
  • folyamatosan részt vesz a szervezet legfőbb döntéshozatali folyamatában (Executive Committee);
  • tájékoztatást nyújt az Elnök számára a terheléseket és bevételeket illetően;
  • elkészíti és biztosítja a költségvetést;
  • éves jelentéseket készít az Igazgató Tanács, illetve a Közgyűlés számára.

 

 

ÁFSZ-ek és válságmenedzsment

Az ötnapos program második részében került sor a Világkonferenciára „ÁFSZ-ek és válságmenedzsment” címmel. A számos előadás és műhelymunka arra kereste a választ, hogy a munkapiaci szereplők hogyan maradjanak talpon az állandósult pénzügyi válsággal jellemzett globalizált világban. A gazdasági világhelyzetből történő kilábalás nem jár feltétlenül együtt a megfelelő számú munkahely megjelenésével, és állandósult problémát jelent a fiatalok elhelyezkedése és a tartósan munkanélküliek visszavezetése a munka világába. Ezek a problémák eddig nem látott megoldásokat kívánnak meg a foglalkoztatási szervezetektől. Szintén kihívást jelent, hogy jelentősen megváltoztak a foglalkoztatási minták: rövidebbek lettek a munkaszerződések, és egyre gyakoribbak az egyéni váltások a foglalkoztatás és az önfoglalkoztatás között. A határon átnyúló mobilitás jelentősége, a tisztességes munka és a zöld foglalkoztatás – mint új trendek – hangsúlyt kaptak jelen változó világunkban. 

 

Küldöttek

 

 

A különböző előadások eredményeinek, a kerekasztal-beszélgetéseknek valamint a webes közvetítésnek az anyagai ide kattintva tekinthetők meg.