A Nemzeti Munkaügyi Hivatal vezetésével elindult a TÁMOP 2.2.2. – „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” elnevezésű projekt 2012–2015 közötti szakasza.

 

A projekt célja egy olyan nemzeti életpálya-tanácsadási rendszer felépítése, amely a fiatalok és felnőttek tanulással és munkával kapcsolatos döntéseinek meghozatalát segíti majd. 

A projekt keretében mintegy félezer képzés zajlik majd országszerte, amelyek révén létrejön egy szakmai hálózat, amely közös ügyének tekinti az életpálya-tanácsadás modern rendszerének kiépítését és működtetését.

Eszközfejlesztés indul, amelyeket mind a tanácsadók, mind a tanácskérők hatékonyan tudnak használni annak érdekében, hogy megismerjék a saját képességeiket, az egyes foglalkozások jellemzőit, a munkaerő-piaci tendenciákat stb.

 

Kiemelendő fejlesztés a Nemzeti Pályaorientációs Portál, valamint a foglalkozás-bemutató eszközök (filmek és szöveges anyagok) területe. Számos kutatás indul, amelyek az uniós célkitűzésekkel összhangban megalapozzák a magyar életpálya-tanácsadási rendszer szakmaiságát.