A megállapodás szerint az Ipartestületek Országos Szövetsége szükséges időközönként jelzi a Nemzeti Munkaügyi Hivatal részére, ha foglalkoztatási jogsértéseket, visszásságokat tapasztal és javaslatot tesz a szükséges szabályozások kidolgozására; kezdeményezi továbbá egyedi munkaügyi ellenőrzések lefolytatását a szabálytalanul foglalkoztató munkáltatóknál. Felismerve a foglalkoztatási kultúra fontosságát, látva a hazai és nemzetközi területeken kialakult jó példákat, az Ipartestületek Országos Szövetsége megteremti tagjai számára a Nemzeti Munkaügyi Hivatal „Partnerség a foglalkoztatás biztonságáért” programjához történő egyszerű és gyors csatlakozás feltételeit.

 

A szerződő felek hosszú távú együttműködés keretében vállalják, hogy kölcsönösen elősegítik a munkavédelemre vonatkozó előírások gyakorlati megvalósulását, együttműködnek a foglalkoztatási célú adatgyűjtésben és feldolgozásban, a minél szélesebb körű munkaerőigény feltárásban, valamint a munkaerő-kínálati és keresleti oldalának közelítésében.

 

Az NMH és az IPOSZ az együttműködési megállapodás keretében a felek

  •  részt vesznek az alapképzésből kikerülők foglalkoztatási lehetőségeinek felkutatásában;
  • együttműködnek a hazai szakképzési, továbbképzési és átképzési rendszer munkaerő-piaci igényekhez még inkább igazodó fejlesztésében;
  • részt vesznek a pályaorientációs tevékenység keretében a kézműipari hiányszakmák népszerűsítésében és együttműködnek ezen szakmák egészségi alkalmassági feltételeinek korszerűsítésében, illetve kialakításában, a tanulók pályaválasztásának elősegítésében;
  • a foglalkoztatás szintjének emelése és az álláskeresők számának csökkentése érdekében együttműködnek az álláskeresők reintegrációjához szükséges szolgáltatások körének meghatározásában, azok kidolgozásában és nyújtásában;
  • együttműködnek a foglalkoztatási célok elérése érdekében szükséges közös programok kidolgozásban és annak megvalósításában, valamint a szakmai fórumok közötti információáramlás elősegítésében, és a szakmai hírek, aktualitások hatékony terjesztésében a célcsoport felé;
  • a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok bővítésének érdekében megteremtik a közös, szakterületeket érintő további együttműködések lehetőségeit;
  • felkérés esetén részt vesznek a jogszabályok értékelésében, a szükségessé váló módosítások kezdeményezésében;
  • együttműködnek a szakmai vizsgatételek elkészítésében résztvevő szakemberek kijelölésében, különös tekintettel a gyakorlati mintafeladatok összeállítására, a szakmai vizsgabizottságok elnökeinek felkészítésén résztvevő szakemberekre történő javaslattételben, továbbá a tananyag-fejlesztések, a családi- és mikro vállalkozások foglalkoztatás-bővítő fejlesztését elősegítő perspektivikus területeken;
  • együttműködnek a KSH adatszolgáltatás során a képzési tartalmak, végzettségek összehangolásával kapcsolatos kérdésekben.

 

A megállapodás ösztönzi a helyi, kistérségi, regionális és interregionális kapcsolatok felvételét a foglalkoztatási főosztályok és kirendeltségei, továbbá a kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei, valamint az IPOSZ területi igazgatóságai között.