A Munkafelügyeleti Vezetők Bizottsága (SLIC) minden évben három európai uniós tagállamban ellenőrzi a munkavédelmi felügyeletet ellátó hatóságot és annak tevékenységét. A SLIC Értékelő Csoportja 2012. szeptember 23–28. között látogatott Magyarországra.

 

Az Európai Bizottság az 1995. július 12-én kelt, 95/319/EK határozatával létrehozta a Vezető Munkafelügyeleti Tisztségviselők Bizottságát (továbbiakban: SLIC), amelynek tagjai az egyes tagállamok munkavédelmi hatóságának vezetői. Magyarországon a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának vezetője tagja a SLIC-nek.

 

A Munkafelügyeleti Vezetők Bizottsága véleményt nyilvánít a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi jogszabályok érvényesítésével kapcsolatban felmerülő nehézségekről, a közösségi szociális jogszabályok egyéb területein felmerülő, a munkahelyi egészséget és biztonságot befolyásoló kérdésekről, továbbá javaslatot tehet minden olyan kérdésben, amely a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi jogszabályok hatékony érvényesítésének ösztönzése érdekében célszerűnek tart.

 

A SLIC céljai megvalósítása és az egyes tagállamok gyakorlatának közelítése érdekében kidolgozott egy módszertant, amely alapján 2007 és 2016 között minden évben 3 tagállamban tart országértékelést.

 

A Magyarországon először 2002-ben zajlott országértékelés után 2012. szeptember 24-28. között újabb értékelő csoport járt Magyarországon, amelynek munkájában Csehország, Litvánia, Észtország, Finnország és Ausztria képviselői vettek részt.

A csoport az értékelő hét első napján tárgyalásokat folytatott, egyebek között a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, valamint a Munkavédelmi Bizottság Munkavállalói és Munkáltatói oldalának képviselőivel. Majd több megyei felügyelőségen folytatták a párbeszédet a helyi vezetőkkel, és helyszíni ellenőrzéseken is részt vettek. Végül az utolsó napon röviden összegezték tapasztalataikat, amely alapulvétel néhány hónapon belül jelentést készítenek az Európai Bizottság részére.

Az értékelő csoport munkájáról, tapasztalatairól a későbbiekben részletes összefoglalót adunk.