Az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya és a Hanns Seidel Alapítvány (HSA) Budapesti Képviseletének közös szervezésében 2012. október 11-én nemzetközi konferenciát tartottak a Rendőrségi Igazgatási Központban „Emberkereskedelem elleni küzdelem – védtelen áldozatok” címmel. A rendezvényre a Nemzeti Munkaügyi Hivatal EURES Osztálya is meghívást kapott, előadóként.

 

 

Az eseményt dr. Hatala József rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány nyitotta meg.

Köszöntő beszédében a sikerek felsorolása közt megemlítette a Nemzeti Munkaügyi Hivatallal idén júniusban aláírt együttműködési megállapodást is.

 

A konferencián felszólalók nemcsak a rendőrség kötelékéből kerültek ki, hanem az állami szféra és a civil szervezetek képviselői is meghívást kaptak. Hivatalunkat arra kérték fel, hogy ismertessük a jelenlévőkkel a sikeres EURES – ORFK közös figyelemfelhívó kampány részleteit, eredményeit. Hiszen a kampány egyik fő célja, hogy kiemelje a külföldön munkát vállalni szándékozók előzetes tájékozódásának fontosságát, megelőzve ezzel azt, hogy csalás, vagy egyéb bűncselekmény áldozatává váljanak.

Az előadást követően további közös munkára is érdeklődés mutatkozott: a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya rendszeresen tart osztályfőnöki órákat a biztonságos külföldi munkavállalásról, illetve a lehetséges felmerülő veszélyekről, középiskolások számára. E munkájához a továbbiakban szeretnék felhasználni a kampány során készült tájékoztató eszközöket is.

 

A Hanns Siedel Alapítvány 1992 óta jelentős támogatója a magyar rendészeti szervek munkájának. Az elmúlt évek során kiemelten kezelte a bűnmegelőzési projektek támogatását, ezen belül is az áldozattá válás megelőzését célzó programok létrejöttét.

Az emberkereskedelem országhatárokon túllépő probléma, amely érinti a kiindulási, a célországokat és a tranzit országokat egyaránt. Legfontosabb jellemzője, hogy rendkívül magas szervezettségű, gyorsan terjedő bűncselekmény, így az ellene folyó küzdelem igen nehéz. Célja többnyire a prostitúciós vagy kényszermunka jellegű kizsákmányolás, szervezett koldultatás, illegális örökbefogadás, illetve szervkereskedelem. Komplex megoldást igényel, amelynek nemzetközi együttműködésen kell alapulnia, ki kell terjednie a megelőzés, a bűnüldözés és áldozatsegítés kérdéseire egyaránt. E feladatok megvalósítása során nélkülözhetetlen a szoros együttműködés az érintett kormányzati szervek, a civil és nemzetközi szervezetek között.