A „Szegénység elleni küzdelem” világnapja alkalmából az Ökumenikus Segélyszervezet 2012. október 16-án munkaerő-piaci konferenciát rendezett, amelynek fókuszában a hátrányos helyzetű csoportok munka világába való visszavezetése, és az érintett szektorok összefogása állt. Az október 17-ei világnap kapcsán a három szektor összefogására hívta fel a figyelmet az Ökumenikus Segélyszervezet.

 


 

A konferenciát megnyitó Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója elmondta: „azokban az eszközökben hiszünk, amelyek nem csupán a nélkülözők helyzetének átmeneti enyhítésére alkalmasak, hanem amelyek valódi változást jelentenek, új irányba indítják el egy család életét. A Segélyszervezet nem kiszolgáló szervezet, hanem elvárásai vannak, az együttműködésre alapozunk mindent, a szegénységet felszámolni csak a szegények, azaz az egyes személyek közreműködésével együtt lehet.”

Az elnök-igazgató kiemelte: „A szegénység felszámolásának leghatékonyabb eszközét a munkavégzésben látjuk. Nem elég megteremteni a lehetőséget, képessé kell tenni az embereket, hogy élni tudjanak vele.  Ez a legfőbb feladata a Segélyszervezetnek, hogy alkalmassá tegye, a munka világába visszavezesse őket.” 

 

 

Lévai Anikó a konferencia nyitóbeszédében elmondta, hogy bármilyen katasztrófa alkalmával segített eddig az Ökumenikus Segélyszervezettel, mindig az volt a leghatékonyabb, amikor a humanitárius segélyezés mellett munkát is tudtak adni a bajbajutottaknak. Ez egyrészt segített átlendíteni a lelki traumán, másrészt előremutat a jövőbe, s közösségteremtő erővel is bír. A példabeli székely góbénak feltett „Hová vezet ez az út?” – kérdésre kapott válasz tanulsággal szolgál számunkra a munka világában is, ugyanis nem az út visz el valahová, hanem nekünk kell eljutni rajta oda, ahova akarunk. A jószolgálati nagykövet asszony szerint a gazdasági válság sokakat a munka irányába fordít, s keményen meg kell dolgozni mindenért, de azt is reméli, hogy így a munka örömét is minél többen meg fogják találni! 

 

 

A konferencián előadó, meghívott vendég volt  dr. Cséfalvay Zoltán parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) a munkaerő-piac átalakulásáról, Komáromi Róbert, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal főigazgatója pedig a munkaerő-piac szereplőiről, céljaikról s ezek harmonizálásának lehetőségeiről szólt, számos adattal illusztrálva előadását. Az üzleti szektorból az Ökumenikus Segélyszervezet stratégiai partnereként egyrészt  Kelemen Enikő, a Tesco Magyarország munkavállalói kapcsolatok és kompenzációs vezetője, másrészt Ladányi Gáborné Laczai Csilla, az evopro Kft. HR vezetője osztotta meg gondolatait a jelenlevőkkel. A kerekasztal-beszélgetésen részt vett  Szalai Piroska, a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszteri biztosa is.

 

 

Szűcs István, az Ökumenikus Segélyszervezet által létrehozott Ygen Humánerőforrás Központ vezetője előadásában elmondta: a humánerőforrás képessé tétele kiemelt feladat, hiszen ez nagy segítséget jelent az elhelyezkedésben, a lehetőségek megvalósításában. Az Y generáció (18-35 éves korosztály) munkavállalásával kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a tudás-, készség- és attitűdszintű fejlesztésen van a hangsúly. Az Ygen Humánerőforrás tapasztalatai, az általuk képzett munkakeresők előző évektől kezdve mért magas elhelyezkedési aránya, továbbá a velük kapcsolatban álló munkaadók visszajelzései is ezt igazolják. Szűcs István hozzátette, hogy hamarosan újabb speciális célcsoport kompetenciafejlesztésébe kezdenek: az egyik budapesti kerületben ’terhelt’ munkavállalókat (hajléktalanok, tartós munkanélküliek, gyesről visszatérők) segítenek majd a munka világába.

 

(Forrás: Ökumenikus Segélyszervezet)