A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 2013. január 11-én Budapesten tripartit szemináriumot szervezett, hogy bemutassa a fiatalok munkaerő-piaci integrációját érintő kihívásokat, valamint a fiatalok foglalkoztatási helyzetének javítását célzó intézkedéseket. 

 

 

A fiatalok foglalkoztatási helyzete az évtized egyik központi gazdasági és társadalmi kihívása, ezért Magyarországon, az Európai Unióban és azon kívül is kulcsfontosságú témává lépett elő a válság idején. Az egyik legjelentősebb probléma a fiatalok tartós munkanélküliségét tekintve, hogy hátrányosan befolyásolja munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedésüket egyaránt. Az NGM és az ILO közös szervezésében megrendezett tripartit szeminárium felhívta a figyelmet a fiatalok munkaerő-piaci helyzetét javító intézkedések szükségességére és sürgősségére. Bemutatták továbbá a fiatalok foglalkoztatási helyzetének javítására irányuló ILO és EU kezdeményezéseket, valamint a magyar Kormány stratégiáit és intézkedéseit a fiatalok munkanélküliségének visszaszorítása érdekében.    

 

Guy Rider, az ILO főigazgatója nyitó beszédében méltatta a magyar kormányzat lépéseit, valamint három kulcsproblémára irányította a figyelmet: a fiatalok tartós munkanélkülisége, a NEET csoport (a nem dolgozó, és képzésben sem résztvevő fiatalok), valamint a fiatalok számára kínált állások minősége. Úgy vélte, hogy a megoldást a gyakornoki programok elősegítése, az aktív munkaerő-piaci politikák, a szociális vállalkozások, és a keresleti oldal támogatása jelentheti. Ennek értelmében az erre fordított források a jövőbe történő befektetések, hiszen a cselekvés elmaradása esetén jóval súlyosabb árat kell a társadalomnak később fizetnie. Ezért fontos a társadalmi párbeszéd, és a szociális partnerekkel való eszmecsere.

Guy Ryder, az ILO főigazgatója

 

Andor László az Európai Bizottság foglalkoztatásügyi biztosa a képzésnek, mint a foglalkoztathatóság növelésének a szerepére hívta fel a figyelmet, amelynek értelmében Magyarország esetében is a felsőoktatás kulcspozíciót tölthet be a foglalkoztatás növelésében. Ismertette az EU fiataloknak szóló kezdeményezéseit, majd felhívta a figyelmet a földrajzi és ágazati mobilitásban rejlő lehetőségekre.

Mint ismertette, a fiatalok foglalkoztatási helyzete szociális problémákat is okoz az unióban, ezért az új Foglalkoztatási Csomag fiatalokra vonatkozó alprogramja is kiemelten foglalkozik a témával (pl. keresleti oldal élénkítése, ifjúsági garancia programok, szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszerének fejlesztése, tanulói szerződések és mobilitás).

Andor László, az Európai Bizottság foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi összetartozásért felelős biztosa


Dr. Czomba Sándor államtitkár ismertette a magyar kormányzat tevékenységeit, jelezte, hogy már a EU-s magyar elnökség fókuszában is ez a téma szerepelt. Beszédében kitért a célcsoportot érintő intézkedésekre (Első Munkahely Garancia program, lakhatási támogatás, vállalkozóvá válás támogatása, gyakornoki program pályázat).

Elmondta, hogy mind az EU-s, mind a magyar forrásokat összehangolják ennek a programnak a kezelésére. 

 

Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár

  

A konferencia során a résztvevők betekintést nyerhettek az Új Nemzedék programba, továbbá nemzetközi kitekintés keretében jó gyakorlatokat ismerhettek meg az ILO a fiatalokat érintő stratégiájának pilléreivel kapcsolatban (gazdaságpolitikai lépések, foglalkoztathatóság, munkaerő-piaci politikák, vállalkozóvá válás és önfoglalkoztatás, a fiatalok jogai), és kerekasztal megbeszélés keretében megvitatták a szociális partnerek és civilek szerepét a fiatalok foglalkoztatási helyzetének kezelésében.

 

A szeminárium lehetőséget kínált a nemzetközi tapasztalatok, legjobb gyakorlatok megismerésére, illetve a szociális partnerek és a civilek szerepének megvitatására a fiatalok foglalkoztatási helyzetének javításában