Együttműködési megállapodást írt alá 2013. november 29-én Komáromi Róbert, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal főigazgatója és Marjay Gyula, a Vállalkozók Országos Szövetsége Közép-magyarországi Regionális Szervezetének (VOSZ KMRSZ) elnöke. A megállapodás a szakképzési és felnőttképzési, illetve a munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés területén jelentkező feladatok megvalósítását segíti elő.

 

Komáromi Róbert és Marjay Gyula

 

A megállapodás keretében közös célként fogalmazták meg a két szervezet hosszú távú együttműködésének kialakítását az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések gazdasági alátámasztásában, a fejlesztési feladatok megfelelő szakértőinek biztosításában, valamint a pályakövetés eredményeinek közös vizsgálatában. A szervezetek a jövőben közösen vesznek részt a vállalkozók szakemberigény-vizsgálatának követésében, a vállalkozások képzési problémáinak feltárásában és a megoldási javaslatok kezdeményezésében, továbbá együttműködnek a munka törvénykönyvével kapcsolatos jelzések közös áttekintésében, az ehhez kapcsolódó javaslatok összeállításában.

 

Az együttműködési megállapodás keretében a felek egyebek mellett:

  • részt vesznek az alapképzésből kikerülők foglalkoztatási lehetőségeinek felkutatásában, a munkaszocializációjuk elősegítésében,
  • együttműködnek a minél szélesebb körű munkaerő-igény feltárásban, a munkaerő- keresleti és kínálati oldalának közelítésében,
  • együttműködnek az álláskeresők mielőbbi reintegrációjához szükséges szolgáltatások körének meghatározásában, azok kidolgozásában és nyújtásában a foglalkoztatás szintjének emelése és az álláskeresők számának csökkentése érdekében,
  • elősegítik a foglalkoztatás bővítése, valamint a munkahelyek megtartása érdekében biztosított szolgáltatások és támogatások, továbbá Nemzeti Virtuális Munkaerőpiac szolgáltatásainak széles körű megismerését,
  • közösen tesznek javaslatot a foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetben lévők (elsősorban a fiatal és az idősödő munkavállalók) foglalkoztatásának növelése érdekében szükséges intézkedések megtételére,
  • vállalják a tananyag-fejlesztéseket a családi, mikro- és kisvállalkozások foglalkoztatás bővítő fejlesztését elősegítő területeken: környezetvédelmi technológia, alternatív energiaforrások hasznosítása (szélenergia, napenergia, bioenergia és termikus energia),
  • összehangolják a képzési tartalmakat, végzettségeket a KSH adatokkal,
  • a munkavédelem terén szakmai hálózatépítésre törekednek, közös szakmai rendezvényeket tartanak, valamint az NMH munkaügyi és munkavédelmi szakmai konzultációs lehetőséget biztosít a VOSZ KMRSZ munkatársai számára,
  • az NMH vállalja a munkáltatók feladatellátást segítő tájékoztatását a foglalkozás-egészségügyi és munkahigiénés tevékenységről, valamint a honlapján megjelenteti a komplex szakmai vizsgához kapcsolódó dokumentumokat.