Új pénzügyi eljárásrend kialakítása, a tagdíjszámítási módszer módosítása és a peer review fund kidolgozása – 2013 májusában a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) által szervezett workshopon ezeket a témákat vitatták meg az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok Világszervezetének (WAPES) non profit szervezetté alakulásából adódóan. A rendezvény összefoglaló anyaga már az NMH angol nyelvű portálján is elérhető.

 

Magyarország 2012 júniusa óta tölti be az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok Világszervezetének (World  Assosiation of Public Employment Services - WAPES) Kincstárnoki funkcióját, amelynek keretében:

  • elkészíti a költségvetést és biztosítja annak végrehajtását;
  • folyamatosan részt vesz a szervezet legfőbb döntéshozatali folyamatában, az Igazgató Tanácsban (Managing Board) és az Irányító Bizottságban (Executive Committee);
  • utalványozza és ellenjegyzi a szervezet kötelezettségvállalásait;
  • bekéri a tagállamok tagdíjait, és egyéb hozzájárulásait a speciális eseményekhez;
  • éves jelentéseket készít az Irányító Bizottság, illetve a Közgyűlés számára.

 

A hároméves megbízatásnak különös színezetet ad, hogy a tisztség betöltésének idejében történt jelentős változás a Világszervezet életében. A WAPES az addigi „de facto” nemzetközi szervezetből a Belga Törvény által bejegyzett, jogi személyiségű nemzetközi non profit szervezetté vált. Ez a változás jelentős átalakításokat követel meg a Szervezet működésében, legfőképpen pénzügyi kérdésekben (a szervezet vagyona közel 1 millió Euró).

 

Az említett változások elindításaként az NMH májusban egy workshopot szervezett Budapesten, ahol a Világszervezet működésében aktívan résztvevő szakemberek körében megvitatták az alábbi témákat:

  • új pénzügyi eljárásrend kialakítása,
  • a tagdíjszámítási módszer módosítása és
  • a peer review fund kidolgozása.

 

A meghívottak között voltak a korábbi auditjelentés szerzői, az új auditorok, a korábbi Kincstárnok képviselője, egy-egy alelnök valamint az Elnök asszisztense, és a Főtitkár, vagyis egyesült királyságbeli, kínai, holland, svéd, német, horvát és belga szakértők.

 

A nagysikerű rendezvényről összefoglaló anyag készült angol nyelven, amely elérhető

a Nemzeti Munkaügyi Hivatal angol nyelvű portálján is:  

Kattintson a képre!