A rövid időtartamú munkavégzés egyik formája az alkalmi munkavállalói (AM) könyvvel
történő foglalkoztatás.
Az AM könyvet a munkavállalónak kell kiváltani a lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti foglalkoztatási főosztály illetékes kirendeltségén. Az AM könyv két
típusa van érvényben: a kék fedőlappal ellátott típust a belföldi természetes személyek és a
Magyarországon engedély nélkül foglalkoztatható külföldi személyek, a magyarországi
iskolákban nappali tagozaton tanuló külföldiek, ill. magyar állampolgárral Magyarországon
házasságban együtt élő külföldiek, továbbá a magyar állampolgár olyan özvegye, aki az
elhunyt házastárssal annak halála előtt legalább egy évig Magyarországon együtt élt
külföldiek használhatják. E kiskönyv lapjai három színűek: a fehér oldalakra akkor tehető
bejegyzés, ha a munkáltató nem magánszemély, nem közhasznú szervezet illetve nem
mezőgazdasági idénymunkásként foglalkoztatja a munkavállalót. A kék oldalakra kell
bejegyezi a munkavállalást, ha a foglalkoztató magánszemély vagy közhasznú szervezet, míg
a zöld lapok mezőgazdasági idénymunka esetén használandóak. A másik típus, a zöld
fedőlappal ellátott kiskönyvek az előbbi feltételeknek meg nem felelő, tehát magyarországi
munkavállalásuk esetén általános mentességet nem élvező külföldiek mezőgazdasági
idénymunkája esetén alkalmazandó.
2008. év során 460, 6 ezer darab AM könyvet váltottak ki az ügyfelek az országban a foglalkoztatási osztályoken. A kiváltott AM könyvek száma 7,9%-kal haladta meg a 2007. év során kiváltott kiskönyvek számát.
Az évtized első felében jellemző dinamikus növekedést követően az elmúlt három évet mérsékeltebb emelkedés jellemezte a kiváltott AM könyvek számát tekintve, ám ehhez hozzájárult az is, hogy 2005. augusztusát követően - a korábbi gyakorlattal ellentétben - a kiskönyveket egészen addig lehet használni, amíg azok be nem telnek. Ezzel együtt is igen magas szinten, 450 ezer darab környékén alakult az elmúlt három évben a kiadott AM könyvek száma.
A legfrissebb havi adatok szerint, 2009. januárban további 26,1 ezer darab kiskönyvet váltottak ki a munkavállalók.
A rövid időtartamú munkavégzés egyre elterjedtebb formája az alkalmi munkavállalói (AM) könyvvel történő foglalkoztatás. Az AM könyvet a munkavállalónak kell kiváltani a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti foglalkoztatási főosztály illetékes kirendeltségén.
Az AM könyv két típusa van érvényben:
A kék fedőlappal ellátott típust a belföldi természetes személyek és a Magyarországon engedély nélkül foglalkoztatható külföldi személyek, a magyarországi iskolákban nappali tagozaton tanuló külföldiek, ill. magyar állampolgárral Magyarországon házasságban együtt élő külföldiek használhatják. E kiskönyv lapjai három színűek: a fehér oldalakra akkor tehető bejegyzés, ha a munkáltató nem magánszemély, nem közhasznú szervezet ill. nem mezőgazdasági idénymunkásként foglalkoztatja a munkavállalót. A kék oldalakra kell bejegyezi a munkavállalást, ha a foglalkoztató magánszemély vagy közhasznú szervezet, míg a zöld lapok mezőgazdasági idénymunka esetén használandóak.
A másik típus, a zöld fedőlappal ellátott kiskönyvek az előbbi feltételeknek meg nem felelő, tehát magyarországi munkavállalásuk esetén általános mentességet nem élvező külföldiek mezőgazdasági idénymunkája esetén alkalmazandó.
A rövid időtartamú munkavégzés legelterjedtebb formája az alkalmi munkavállalói (AM) könyvvel történő foglalkoztatás. Az AM könyvet a munkavállalónak kell kiváltani a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti foglalkoztatási főosztály illetékes kirendeltségén.
Az AM-könyvbe beragasztandó közteherjegy bármely postahivatalban beszerezhető.
AM-könyvvel foglalkoztathat a Munka Törvénykönyve, továbbá a köztisztviselők jogállásáról, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvények hatálya alá tartozó foglalkoztató. A foglalkoztató az első esetben munkavállalót a munkaviszonya szerinti munkakörébe tartozó feladatok ellátására, az utóbbi két esetben közvetlenül az alaptevékenysége körébe tartozó feladatokra alkalmi munkavállalói könyvvel nem alkalmazhat.
A természetes személy munkáltató, illetve a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa) egy munkáltatónak minősül.
Nem tekinthető természetes személy munkáltatónak az egyéni vállalkozó a vállalkozása tevékenységi köréhez kapcsolódó foglalkoztatással összefüggésben.
Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Alk.tv.) lehetővé teszi, hogy a munkáltató folyamatosan legfeljebb 5 egymást követő naptári napig, egy naptári hónapon belül legfeljebb tizenöt naptári napig, egy naptári éven belül legfeljebb 90 napon át foglalkoztathasson munkavállalót a közterhek egyszerűsített megfizetése mellett. Az Alk.tv. 2005. augusztus 1-jei hatállyal módosításra került, valamint hatályba lépett az alkalmi munkavállalói könyv formájáról, kitöltéséről, elkészítéséről és elosztásáról szóló 10/2005. (VII. 25.) FMM. A külföldiek magyarországi munkavállalási szabályainak a megváltozására tekintettel az Alk.tv. rögzíti, hogy AM könyvvel (kék könyv) foglalkoztatható az a külföldi, aki a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) alapján munkavállalási engedély nélkül vállalhat Magyarországon munkát, illetve a magyar állampolgár belföldön élő külföldi házastársa.