Általános tájékoztató a szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat szerzési támogatásáról

Tájékoztatjuk, hogy lentebb a pályakezdő álláskereső munkatapasztalat-szerzési támogatásáról tájékozódhat, illetve foglalkoztatóként nyújthat be elektronikus úton kérelmet adott személy munkatapasztalat szerzési támogatása igénylésére.

 

Elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfél ügyeit csak elektronikusan intézheti. Elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfél ügyeit az elektronikus ügyintézés önkéntes vállalása esetén elektronikus úton vagy a hatóság által meghatározott más módon (személyesen vagy postai úton) intézheti.

 

Mielőtt a kérelmet benyújtaná, kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi rövid ismertetőt.

 

Fontos, hogy mielőtt támogatást igényel, rendelkezzen a munkaadó székhelye, illetve telephelye szerint illetékes járási (kerületi) hivatalnál munkaerőigény-bejelentéssel – amelyen előjelezheti támogatási igényét is –, amelyre vonatkozó formanyomtatvány ide kattintva érhető el. 

 

A munkatapasztalat-szerzési támogatási lehetőségekről az illetékes járási (kerületi) hivataltól érdeklődhet, és a támogatás iránti kérelmét a foglalkoztatás megkezdését megelőzően a kormányhivatal felhívása alapján kell benyújtania a pályakezdőt álláskeresőként nyilvántartó járási (kerületi) hivatalhoz. A támogatás nem érhető el általánosan mindenkor és mindenhol az ország területén, ezért is fontos az előzetes tudakozódás.

 

A járási (kerületi) hivatalok elérhetőségét ide kattintva találja.


 

Tájékoztató a szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének támogatásáról 

Általános szerződési feltételek a szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének támogatásához 

Kérelem a szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének támogatásához 

Tájékoztató a "nehéz helyzetben lévő vállalkozás" fogalmának meghatározásáról  

Tájékoztató a köztulajdonban álló gazdasági társaságok közzétételi kötelezettségéről    

Tájékoztató de minimis támogatás szabályairól 

Tájékoztató a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetről 

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről 

Tájékoztató a kis-, közép- és mikrovállalkozás besorolásáról 

Nyilatkozat az Áht. 48/B. §. (1). bekezdése szerint az összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról (Költségvetési támogatások esetén) 


Támogatást igénylő munkaadó nyilatkozata (23. melléklet

 

Budapest, 2016. február

 

Frissítve: 2019. július