BEVEZETŐNapjainkban a piaci hatásoknak a gazdasági folyamatokban való fokozódó érvényesülése megnövelte az információk iránti igényeket s egyre fontosabbá vált a személyi alapbérek és keresetek rendszeres megfigyelése.

A keresetek alakulása - összefüggésben a fogyasztói árak változásával - a lakosság életkörülményeit befolyásoló fontos tényező, a vállalkozói szférában, pedig egyre jelentősebb költségtényezőként jelenik meg az élőmunka költsége. 
A költségvetési intézményeknél ezzel egyidejűleg az államnak - a munkáltatói feladatok ellátása mellett - a keresetek arányainak alakítása fontos feladata marad. 

Az 1995. évben indított "Munkaügyi adattár" c. sorozatunk 2011. évi elektronikus változata a nemzetgazdaság egészére vonatkozó bér és kereseti adatok alakulását kívánja bemutatni néhány ismérv szerint. Az adattárban - mint azt a neve is mutatja - nem elemezzük, csupán közzétesszük a felmérés fontosabb eredményeit. 

A közreadott adatok forrása az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Nemzetgazadsági Minisztérium fejezetében elrendelt, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által 2016-ben végrehajtott adatgyűjtés "Az egyéni bérek (illetmények) és keresetek" adatszolgáltatás.

Az egyéni bérek és keresetek hasonló adatfelvételeit az Országos Munkaügyi Központ 1980 és 1992 között 3 évenként végezte, 1992 óta - az érdekegyeztető partnerek kívánságára - éves rendszerességűvé vált.

Az adatgyűjtés elsődleges célja az érdekegyeztető partnerek informálása a makro- és középszintű érdekegyeztető tárgyalásokhoz. Az adatfelvétel sajátosságai azonban (az egyénekre vonatkozó ismérvek sokrétűsége) lehetővé teszik az információk számtalan egyéb csoportosítását, ezért felhasználható más szervezetek számára is.

1992 óta a szociális partnerek által meghatározott, ún. standard feldolgozásokat az érdekegyeztetésben résztvevők számára folyamatosan biztosítottuk, és igény esetén egyéb érdeklődőknek is rendelkezésre bocsátottuk. 1995. évtől kezdődően az adatgyűjtés főbb adatainak publikálásával minden érdeklődő számára évente hozzáférhetővé tesszük a főbb eredményeket. 

Ez az összeállítás a nemzetgazdaság – vállalkozások, költségvetési intézmények, non-profit szervezetek - egészéről nyújt tájékoztatást, az egyes ágak, ágazatok, az állománycsoportok, a foglalkozások, nem, kor, régiók, gazdálkodási forma illetve az iskolai végzettség szerint képzett csoportok besorolási bérei és keresetei átlagainak bemutatásával. A feldolgozásba 2016-ben azon egyének adatai is bekerültek, akiknél az ú.n. összehasonlító bér és kereset index valamilyen oknál fogva nem számolható, így a hivatásos szolgálati jogviszonyban állók adatai is. 
Az adatfelvételt reprezentatív mintavétel segítségével hajtottuk végre. Az azonos értelmezés érdekében "Módszertani útmutató"-ban ismertetjük az adatgyűjtés módszertanát és a táblázatokban használt fogalmak tartalmát.