Tájékoztató a GINOP-5.3.10-17- 2017-00001 Létszámleépítések megelőzése és kezelése elnevezésű kiemelt munkaerőpiaci programból nyújtható  munkaerőpiaci képzés támogatásáról.

 

A támogatás célja az elhelyezkedés esélyeinek növelése.
Támogatható az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal által felajánlott vagy elfogadott (egyéni kezdeményezésű) képzés az Európai Unió által támogatott Létszámleépítések megelőzése és kezelése munkaerőpiaci program résztvevői esetében.

 

Képzés célcsoportjai az alábbi munkavállalók:


- csoportos létszámleépítéssel érintett
   vagy
- munkaviszonya várhatóan 1 éven belül megszűnik
  és a munkáltató írásban jelezte az állami foglalkoztatás szerv felé.

Képzésben résztvevők támogatásának módjai, mértéke:


Képzési támogatásként nyújtható:


képzéssel kapcsolatos alábbi költségek részben vagy egészben történő megtérítése adható:
- képzési költség és a vizsga díja, továbbá a képzéshez kapcsolódó
- utazás költségének megtérítése.


Amennyiben a résztvevő munkaviszonya a képzés befejezését megelőzően megszűnik:


- keresetpótló juttatás
- étkezési költségtérítés (napi hat órát meghaladó helyszíni elfoglaltságot jelentő napokra)
- szállásköltség térítése
- gyermekfelügyelet költségtérítése
- hozzátartozó gondozásának költségtérítése.


A képzési támogatást az elméleti és gyakorlati képzés és a képzés befejezését követő első záró vizsgára történő felkészülés időtartamára, továbbá ezen vizsga napjára kell biztosítani.
 

Utazási költségtérítés:

 

A képzésben résztvevő utazási költségei 100%-os mértékben téríthetők.
 

Támogatható képzések:

 

Támogathatók a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (továbbiakban: 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet) 1. §-ában felsorolt képzések:


a) a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdésében, a 3. § (2) bekezdés b)-c) pontjában, valamint 3. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott szakmai képzés,
b) szakképzés megkezdéséhez szükséges alapismereteket nyújtó oktatás,
c) pályaorientáló és álláskeresési ismeretek oktatása,
d) a szakképesítéssel rendelkezők számára államilag elismert nyelvvizsga megszerzésére irányuló képzés,
közúti járművek vezetésére jogosító vezetői engedély [C, D, E kategóriára, valamint e kategóriáknak a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési  okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott alkategóriáira és kombinált kategóriáira], mezőgazdasági vontató vezetésére jogosító járművezetői igazolvány, továbbá járművezetői engedély (II. kategóriára és trolibuszra érvényesítve), tehergépkocsi és autóbuszvezetői alap- és továbbképzési képesítés, a veszélyes áruk szállításához szükséges engedély (ADR) kiadásához előírt képzés, továbbá az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításhoz szükséges képzés, és az építőgép-kezelő engedély kiadásához szükséges képzés,

f) vállalkozás indításához és működtetéséhez szükséges kompetenciák megszerzésére indított oktatás, valamint vállalkozói kompetenciákat fejlesztő képzés.

 

Kapcsolódó dokumentumok

Tájékoztató a GINOP-5.3.10-17/2017-00001 létszámleépítések megelőzése és kezelése kiemelt munkaerő-piaci programból nyújtható (ajánlott és elfogadott) munkaerő-piaci képzés támogatásáról

 

 

Kérelem a GINOP-5.3.10-17/2017-00001 Létszámleépítések megelőzése és kezelése elnevezésű kiemelt munkaerő-piaci programban képzési támogatás iránt /adatlap

 

 

Nyilatkozat az Áht. 48/B § (1) bekezdése szerint összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról (európai uniós támogatás esetén)