Jogi nyilatkozatok

NYOMTATÁS
BETŰMÉRET

A webhely tulajdonosa: Nemzetgazdasági Minisztérium (továbbiakban: NGM).

Az nfsz.munka.hu webhely (a továbbiakban webhely) meglátogatása vagy használata - bármely nyelven történjék is - az alábbi általános feltételek maradéktalan elfogadását jelenti.

 

1. Szerzői jogok

A webhelyen szereplő információk - ellenkező rendelkezés hiányában - változatlan tartalommal, a forrás megjelölésével szabadon terjeszthetők. A webhely eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, video, animáció stb.) csak az NGM előzetes, írásbeli engedélyével használható fel. A másodközlésnek meg kell felelnie a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV törvény, a Büntető Törvénykönyv (2012. évi C. törvény), a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény), valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény megfelelő rendelkezéseinek. Az  GFM engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) online, vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.

Előzetes írásos engedély nélkül a webhely tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A webhely tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a webhely tartalmától eltérő célra.

A webhely tartalmának szerzői jogi jogosultja az NGM, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik - akkor annak megfelelően kell eljárni.

E World Wide Web szolgáltatásról szóló referenciák (linkek) elhelyezhetők más online szolgáltatásokban. Az NGM fenntartja magának a jogot, hogy a méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emeljen és annak megszüntetését kezdeményezze.

 

2. Információk

A webhely szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy a webhelyen közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért. Az NGM sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal semmilyen felelősséget a jelen webhelyen keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a webhelyet vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. Az NGM nem vállal felelősséget a webhelyen előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

A pályázatok, illetve felhívások esetén irányadó szabályokra az ott megjelölt külön rendelkezések vonatkoznak.

 

3. Webhely használata

Az NGM nem vállal felelősséget a webhelyhez, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért. A webhelyen található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

Az NGM nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a webhely használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.

 

4. Kapcsolódó webhelyek

A webhely tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más webhelyekhez nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. A külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll az NGM befolyása alatt.

 

5. Jogkövetkezmények

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén az NGM haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket.

 

6. Jogi nyilatkozat megváltoztatása

Az NGM fenntartja jelen Jogi nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyről minden esetben a webhely ezen részén értesíti felhasználóit.

TOVÁBBI RÉSZLETEK ERRŐL:

Megosztás:

Kapcsolódó tartalmak

    Image Description

    a

    NFSZ_akadálymentesítési nyilatkozat_20220609
    Bővebben