Általános tájékoztató a lakhatási támogatásról

Tájékoztatjuk, hogy lentebb a különböző forrásból nyújtott lakhatási támogatásról tájékozódhat, illetve nyilvántartott álláskeresőként, vagy 30 napnál nem régebben akként nyilvántartott személyként nyújthat be elektronikus úton kérelmet a támogatás igénylésére.

 

Az elektronikus kérelem beadása csak lehetőség, továbbra is benyújtható a kérelem személyesen az illetékes járási (kerületi) hivatalnál.

 

Mielőtt a kérelmet benyújtaná, kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi rövid ismertetőt.

 

A támogatás nem érhető el általánosan mindenkor, mindenhol és minden (hazai vagy uniós) forrásból az ország területén, ezért is fontos az előzetes tudakozódás az Önt álláskeresőként nyilvántartó (vagy 30 napnál nem régebben akként nyilvántartó) járási (kerületi) hivatalnál. 

 

Uniós forrású munkaerő-piaci programok keretében lakóhelyétől távoli foglalkoztatás megkezdése előtt igényelhet lakhatási támogatást, ezek részletes tájékoztatóit is lentebb találja.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy bármelyik program keretében történő támogatás-igénylésnél fontos, hogy ahhoz programrésztvevőnek kell lennie, vagy azzá válnia, tehát az adott program célcsoportjába kell tartoznia.  Ezért kérjük, hogy az itt található tájékoztatókból előzetesen tájékozódjon a támogatás uniós programokból nyújtott támogatási feltételeiről, valamint a támogatás igénylése előtt mindig keresse fel személyesen – a programba vonás, illetve ha az már megtörtént, a programból igénybe vehető lakhatási támogatásnak az Ön egyéni programjába illesztése érdekében – az Ön lakóhelye, tartózkodási helye, vagy ennek hiányában szálláshelye szerint illetékes járási (kerületi) hivatalt.

 

A járási (kerületi) hivatalok elérhetőségét ide kattintva találja.

 

 

Tájékoztató a hazai forrásból nyújtható lakhatási támogatásról

 

Tájékoztató a GINOP-5.1.1-15/2015-00001 "Út a munkaerőpiacra" elnevezésű kiemelt munkaerő-piaci programban nyújtható lakhatási támogatásról

 

Tájékoztató a VEKOP-8.1.1-15/2015-00001 "Út a munkaerőpiacra" elnevezésű kiemelt munkaerő-piaci programban nyújtható lakhatási támogatásról

 

Tájékoztató az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia GINOP-5.2.1-14/2015-00001 munkaerő-piaci programban nyújtható lakhatási támogatásról

 

Tájékoztató az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia VEKOP-8.2.1-15/2015-00001 munkaerő-piaci programban nyújtható lakhatási támogatásról

 

 

Budapest, 2016. február