Tájékoztató a GINOP-5.1.1-15/2015-00001 "Út a munkaerőpiacra" elnevezésű kiemelt munkaerő-piaci programban nyújtott helyközi utazás-támogatásrólA GINOP-5.1.1-15/2015-00001 "Út a munkaerőpiacra" elnevezésű kiemelt munkaerő-piaci programban nyújtott helyközi utazás-támogatás általános szerződési feltételei - Munkaadó részére 
 

A GINOP-5.1.1-15/2015-00001 "Út a munkaerőpiacra" elnevezésű kiemelt munkaerő-piaci programban nyújtott helyközi utazás-támogatás általános szerződési feltételei - Munkavállaló részére
 

Kérelem a GINOP-5.1.1-15/2015-00001 "Út a munkaerőpiacra" elnevezésű kiemelt munkaerő-piaci programban az álláskeresők alkalmazásával összefüggő helyközi utazás támogatásához - Munkaadóknak 
 

Kérelem a GINOP-5.1.1-15/2015-00001 "Út a munkaerőpiacra" elnevezésű kiemelt munkaerő-piaci programban a helyközi utazási költség munkavállalót terhelő részének átvállalására (nyilatkozattal)
 

Tájékoztató a köztulajdonban álló gazdasági társaságok közzétételi kötelezettségéről 
 

Tájékoztató de minimis támogatás szabályairól 

Tájékoztató a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetről 

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről 

Tájékoztató a kis-, közép- és mikrovállalkozás besorolásáról 

Nyilatkozat az Áht. 48/B § (1) bekezdése szerint összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról 

Nyilatkozat egyéni vállalkozó munkaadó esetén

 

 

Budapest, 2016. február

Frissítve: 2018. január