Tájékoztató a hazai forrásból nyújtható, munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó helyközi utazás-támogatásról

 

 

Tájékoztató a hazai forrásból nyújtható, a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó helyközi utazás-támogatásról


 


 


 

 

Általános szerződési feltételek a hazai forrásból igényelhető, munkába járáshoz kapcsolódó helyközi utazás költségeinek támogatásához - Munkáltató részére


 


 


 

 

Általános szerződési feltételek a hazai forrásból igényelhető, munkába járáshoz kapcsolódó helyközi utazás költségeinek támogatásához - Munkavállaló részére


 


 


 

 

Kérelem Munkáltató részére a hazai forrásból nyújtható, munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó helyközi utazás-támogatás igényléséhez


 


 


 

 

Kérelem Munkavállaló részére a hazai forrásból nyújtható, munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó helyközi utazás-támogatás igényléséhez


 


 


 

 

Tájékoztató a "nehéz helyzetben lévő vállalkozás" fogalmának meghatározásáról


 


 


 

 

Tájékoztató a köztulajdonban álló gazdasági társaságok közzétételi kötelezettségéről 


 


 


 

 

Tájékoztató de minimis támogatás szabályairól


 


 


 

 

Tájékoztató a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetről


 


 


 

 

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről


 


 


 

 

Tájékoztató a kis-, közép- és mikrovállalkozás besorolásáról


 


 


 

 

Nyilatkozat az Áht. 48/B. §. (1). bekezdése szerint az összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról (Költségvetési támogatások esetén)


 

 


Támogatást igénylő munkaadó nyilatkozata (23. melléklet)Budapest, 2016. február

 

Frissítve: 2019. július