Tájékoztató a hazai forrásból nyújtható, munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó helyközi utazás-támogatásról


Tájékoztató a hazai forrásból nyújtható, a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó helyközi utazás-támogatásról
 

Általános szerződési feltételek a hazai forrásból igényelhető, munkába járáshoz kapcsolódó helyközi utazás költségeinek támogatásához - Munkáltató részére
 

Általános szerződési feltételek a hazai forrásból igényelhető, munkába járáshoz kapcsolódó helyközi utazás költségeinek támogatásához - Munkavállaló részére
 

Kérelem Munkáltató részére a hazai forrásból nyújtható, munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó helyközi utazás-támogatás igényléséhez
 

Kérelem Munkavállaló részére a hazai forrásból nyújtható, munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó helyközi utazás-támogatás igényléséhez
 

Tájékoztató a "nehéz helyzetben lévő vállalkozás" fogalmának meghatározásáról
 

Tájékoztató a köztulajdonban álló gazdasági társaságok közzétételi kötelezettségéről 
 

Tájékoztató de minimis támogatás szabályairól
 

Tájékoztató a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetről
 

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről
 

Tájékoztató a kis-, közép- és mikrovállalkozás besorolásáról
 

Nyilatkozat az Áht. 48/B. §. (1). bekezdése szerint az összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról (Költségvetési támogatások esetén)
 

Nyilatkozat egyéni vállalkozó munkaadó esetén
 

Nyilatkozat mezőgazdasági őstermelő esetén

 

Budapest, 2016. február