Tájékoztató az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia GINOP-5.2.1-14-2015-00001 munkaerő-piaci programban nyújtott helyközi utazás-támogatásrólAz Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia GINOP-5.2.1-14-2015-00001 munkaerő-piaci programban nyújtott helyközi utazás-támogatás általános szerződési feltételei - Munkaadó részére 

 

Az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia GINOP-5.2.1-14-2015-00001 munkaerő-piaci programban nyújtott helyközi utazás-támogatás általános szerződési feltételei - Munkavállaló részére 
 

Kérelem az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia GINOP-5.2.1-14-2015-00001 munkaerő-piaci programban az álláskeresők alkalmazásával összefüggő helyközi utazás-támogatásához - Munkaadóknak
 

Kérelem az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia GINOP-5.2.1-14-2015-00001 munkaerő-piaci programban a helyközi utazási költség munkavállalót terhelő részének átvállalására (nyilatkozattal)
 

Tájékoztató a köztulajdonban álló gazdasági társaságok közzétételi kötelezettségéről 
 

Tájékoztató de minimis támogatás szabályairól
 

Tájékoztató a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetről
 

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről
 

Tájékoztató a kis-, közép- és mikrovállalkozás besorolásáról
 

Nyilatkozat az Áht. 48/B § (1) bekezdése szerint összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról
 

Nyilatkozat egyéni vállalkozó munkaadó esetén

 

 

Budapest, 2016. február

Frissítve: 2018. január