Tájékoztató az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósulóIfjúsági Garancia VEKOP-8.2.1-15-2015-00001 munkaerő-piaci programban nyújtott helyközi utazás-támogatásról

 

 

 

Az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia VEKOP-8.2.1-15-2015-00001 munkaerő-piaci programban nyújtott helyközi utazás-támogatás általános szerződési feltételei - Munkaadó részére 


 


 


 

 

Az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia VEKOP-8.2.1-15-2015-00001 munkaerő-piaci programban nyújtott helyközi utazás-támogatás általános szerződési feltételei - Munkavállaló részére


 

 


 

Kérelem az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia VEKOP-8.2.1-15-2015-00001 munkaerő-piaci programban az álláskeresők alkalmazásával összefüggő helyközi utazás-támogatásához - Munkaadóknak

 


 


 


 

Kérelem az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia VEKOP-8.2.1-15-2015-00001 munkaerő-piaci programban a helyközi utazási költség munkavállalót terhelő részének átvállalására (nyilatkozattal)

 


 


 


 

Tájékoztató a köztulajdonban álló gazdasági társaságok közzétételi kötelezettségéről 

 


 


 


 

Tájékoztató de minimis támogatás szabályairól

 


 


 


 

Tájékoztató a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetről

 


 


 


 

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről


 


 


 

Tájékoztató a kis-, közép- és mikrovállalkozás besorolásáról

 


 


 


 

Nyilatkozat az Áht. 48/B § (1) bekezdése szerint összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról

 


 

 

 

Budapest, 2016. február

Frissítve: 2019. május