Tájékoztató a VEKOP-8.1.1-15/2015-00001 "Út a munkaerőpiacra" elnevezésű kiemelt munkaerő-piaci programban nyújtott helyközi utazás-támogatásról

A VEKOP-8.1.1-15/2015-00001 "Út a munkaerőpiacra" elnevezésű kiemelt munkaerő-piaci programban nyújtott helyközi utazás-támogatás általános szerződési feltételei - Munkaadó részére 

 A VEKOP-8.1.1-15/2015-00001 "Út a munkaerőpiacra" elnevezésű kiemelt munkaerő-piaci programban nyújtott helyközi utazás-támogatás általános szerződési feltételei - Munkavállaló részére

 
Kérelem a VEKOP-8.1.1-15/2015-00001 "Út a munkaerőpiacra" elnevezésű kiemelt munkaerő-piaci programban az álláskeresők alkalmazásával összefüggő helyközi utazás támogatásához - Munkaadóknak 
 

Kérelem a VEKOP-8.1.1-15/2015-00001 "Út a munkaerőpiacra" elnevezésű kiemelt munkaerő-piaci programban a helyközi utazási költség munkavállalót terhelő részének átvállalására (nyilatkozattal)

 
Tájékoztató a köztulajdonban álló gazdasági társaságok közzétételi kötelezettségéről 

 
Tájékoztató de minimis támogatás szabályairól

 
Tájékoztató a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetről

 
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről

 


Tájékoztató a kis-, közép- és mikrovállalkozás besorolásáról

 
Nyilatkozat az Áht. 48/B § (1) bekezdése szerint összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról

 
Nyilatkozat egyéni vállalkozó munkaadó esetén

 

 

Budapest, 2016. február

Frissítve: 2018. január