Tájékoztató az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló GINOP 5.2.1-14-2015-00001 munkaerő-piaci programból nyújtható vállalkozóvá válást elősegítő támogatásról
 

 

Tájékoztató az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia GINOP 5.2.1-14-2015-00001 munkaerő-piaci programból nyújtható vállalkozóvá válást elősegítő támogatásról

 

 

Kérelem az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia GINOP 5.2.1-14-2015-00001 munkaerő-piaci programban nyújtható vállalkozóvá válás támogatásához (és annak Üzleti terv melléklete)

 

 

 

Nyilatkozat az Áht. 48/B § (1) bekezdése szerint összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról 

 

Amennyiben gazdasági társasághoz csatlakozik, az alábbi tájékoztatók, nyilatkozatok megismerése/kitöltése szükséges:

 

 

Tájékoztató a "nehéz helyzetben lévő vállalkozás" fogalmának meghatározásáról

 

 

Tájékoztató a köztulajdonban álló gazdasági társaságok közzétételi kötelezettségéről

 

 

Tájékoztató a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetről

 

 

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről

 

 

Budapest, 2016. február

Frissítve: 2019. május