Információk képzési támogatást kérőknek

A munkaerőpiaci képzés támogatása olyan foglalkoztatást elősegítő aktív eszköz, amellyel a munkanélküli vagy a munkaviszonyban álló, de munkanélküliséggel veszélyeztetett rétegek képzésével növelhető az elhelyezkedési esély, illetve a munkahely megtartása.
 

A támogatás célja:

A képzés támogatás célja, hogy a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 14. § (1) bekezdés a)–f) pontban meghatározott személyeknek, illetve a g) pont szerinti munkaviszonyban álló személyeknek a képzését biztosítsa, ha rendszeres foglalkoztatásuk képzés nélkül nem valósítható meg.

 

Támogatható az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott, vagy elfogadott képzése annak a személynek:

 • aki álláskereső,
  1. az Flt. 58. § (5) bekezdés d) pontja alapján álláskereső az a személy, aki
   • a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és
   • oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és
   • öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs ellátásban, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és
   • az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet sem folytat, és
   • elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit
   • az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart,
 • aki 25. életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a 30. életévét – nem töltötte be, és a tanulói, ki jogviszonya megszűnését követően álláskeresési járadékra és álláskeresési segélyre nem szerzett jogosultságot,
 • aki gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül,
 • aki rehabilitációs ellátásban részesül,
 • akinek munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik, és ezt a munkaadó a munkavállalóval és a székhelye (telephelye) szerint illetékes járási hivatallal előzetesen írásban közölte,
 • aki közfoglalkoztatásban vesz részt, és képzésen való részvételt vállalja,
 • aki munkaviszonyban áll és rendszeres foglalkoztatása képzés nélkül nem biztosítható.

Képzésben résztvevő támogatási módjai

Képzési támogatásként:

 • keresetpótló juttatás,
 • és képzési költségtérítés
  • képzési díj és a vizsga díja,
  • utazási költség megtérítése a képzés helyszíne és a lakóhely között,
  • étkezési költségtérítés,
  • szállás költségtérítés,
  • hozzátartozó ápolásával, gondozásával, gyermek felügyeletével kapcsolatos indokolt kiadások térítése
   adható.

Keresetpótló juttatás:
A keresetpótló juttatás összege nem lehet alacsonyabb a megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér 60%-nál, és nem haladhatja meg a megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér összegét [Flt. 14. § (6) bekezdés].
A támogatás időtartama és mértéke a régió, illetve a járási (fővárosi kerületi) hivatal vonzáskörzete munkaerő-piaci helyzetétől függően eltérő lehet.

 

Utazási kedvezmények:
A támogatott képzésben résztvevő álláskereső a lakóhelye (tartózkodási helye) és a képzés helye között korlátlan számú, helyközi utazásra érvényes, átlagosan 90%-os kedvezményű menetjegy igénybevételére jogosult. Megtéríthető a kedvezmény igénybevétele után fennmaradó rész, de megtéríthető a helyi utazási költség is.


A támogatás mértéke:
A képzéshez kapcsolódó költségek részben vagy egészben megtéríthetők.

 
Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon az illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztály munkatársaihoz. ​