​​​​​Az ügyfelek részére nyújtható munkaerő-piaci szolgáltatások, az egyének munkaerő-piaci helyzetének javítását segítik, az ügyfél igényeihez igazodó, személyre szabott szolgáltatások formájában.


Az aktuálisan igénybe vehető szolgáltatások köréről, a lakóhely szerinti illetékes, állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi kerületi és járási hivatal foglalkoztatási osztályánál érdeklődhetnek.

Munkatanácsadás

A munkatanácsadás segítséget nyújt a pályaválasztásban, pályamódosításban, az egyéni munkaerő-piaci lehetőségek tisztázásában, az elhelyezkedési esélyek növelésében, illetve a munkavállalással kapcsolatos egyéb ismeretszerzésben.

Pályatanácsadás

A pályatanácsadás célja az igénybe vevő személy pályaválasztásának, pályamódosításának elősegítése, érdeklődésének, képességének, személyiségének és munkaerő-piaci igényének megfelelő pályaterv kialakítása.

Álláskeresési tanácsadás - Álláskereső Klub

Az álláskeresési tanácsadást azoknak célszerű igénybe vennie, akik munkát akarnak vállalni, valamint álláscéljuk tisztázott és reális, de nem rendelkeznek az álláskereséshez szükséges ismeretekkel, gyakorlattal. Létezik álláskeresési technikákat ismertető foglalkozás, illetve 3 hetes Álláskereső Klub is.

Rehabilitációs tanácsadás

Az egyéni rehabilitációs tanácsadás a megváltozott munkaképességű ügyfelek számára nyújt segítséget a számukra megfelelő munkakör, munkahely, valamint képzés meghatározásában és megtalálásában. Ezt a tevékenységet segíti a Rehabilitációs Információs Centrum (RIC) is.

Pszichológiai tanácsadás

A pszichológiai tanácsadás segít feltárni és megoldani az elhelyezkedni nem tudók számára az - életvezetésükből, személyiségi problémáikból eredő - elhelyezkedésüket akadályozó tényezőket.

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás

A helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás célja szakmai, módszertani segítségnyújtással hozzájárulni a térség foglalkoztatási helyzetének javításához, a gazdasági élet résztvevői közötti együttműködés kialakulásához, a foglalkoztatási feszültségek kezeléséhez, a vállalkozási tevékenység élénküléséhez, továbbá új munkahelyek teremtéséhez.

Mentori tevékenység hátrányos helyzetű személy segítése érdekében.