Szalagparancsok kihagyása
Ugrás a fő tartalomhoz
Engedélyek kezeléseEngedélyek kezelése
|
Korábbi verziókKorábbi verziók

Név

Cím

Megjegyzések

Felelős

Felelős e-mail címe

Felelős neve

Felelős fényképe

Gyűjtőkép

 

Célközönségek

Nincs célközönséghez rendelve

A fizikai URL-címek elrejtése a keresésből

Feltöltött kép

 

Laptartalom

​​​​​

Tájékoztató a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálatról

 

A Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) elsődleges célja, hogy hozzájáruljon a kollektív munkaügyi kapcsolatok működéséhez, és megelőzze, illetve feloldja a kollektív munkaügyi vitákat.


A Közép-Magyarország régió területére vonatkozóan hazai forrásból a Pénzügyminisztérium Foglalkoztatáspolitikáért és Vállalati Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága működteti a tanácsadási, békéltetési, közvetítési, egyeztetési és döntőbíráskodási szolgáltató tevékenységet független pártatlan, konfliktusok kezelésében járatos, felkészült szakemberek (munkajogászok) közreműködésével.

A Szolgálat az Észak-Magyarország régió, az Észak-Alföld régió, a Dél-Alföld régió, a Dél-Dunántúl régió, a Közép-Dunántúl régió és a Nyugat-Dunántúl régió területén a GINOP 5.3.3-18 kódszámú projekt keretében működik.

A Szolgálat jogi hátterét az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII.13.) Korm. rendelet biztosítja.

A szolgálat feladatai:

  • Segíti a kollektív munkaügyi érdekviták szereplőit, hogy kölcsönösen előnyös megállapodásokat tudjanak kötni egymással.
  • Támogatja a kommunikációt, a közös álláspont kialakítását.
  • Hozzájárul a konfliktushelyzet megszüntetéséhez, a munkahelyi béke helyreállításához, megtartásához.

Ki fordulhat a szolgálathoz?

  • munkáltató/munkáltatói érdekképviseleti szervezet,
  • munkáltató fenntartója,
  • üzemi tanács/közalkalmazotti tanács,
  • szakszervezet/szakszervezeti szövetség.
Az egyéni vitás kérdések rendezése nem tartozik a Szolgálat hatáskörébe! A Szolgálat eljárása a felek részére – legfeljebb 8 tárgyalási napra – díjmentes.

Kapcsolatfelvétel:

  • E-mail címünk: tpo@pm.gov.hu 
  • Telefonszámunk​: (a szervezeti koordinátor telefonos elérhetősége)

Tanácsadóink:


DR. FEHÉR MARIANN ANDREA

Foglalkozás: HR business partner/munkajogász

Szakképzettség: jogász

Tanfolyamok: munkajogi szakjogász

Nyelvismeret: angol, német

Speciális területek: multinacionális környezetben szerzett HR és munkajogi tapasztalat, kollektív munkajogi ismeretek (pl. érdekegyeztető tárgyalások támogatása, üzemi tanács választás), M&A projektek munkajogi támogatása

DR. FODOR T. GÁBOR

Foglalkozás:  ügyvéd

Szakképzettség: jogász

Nyelvismeret: angol, német, svéd

Speciális területek: munkajog

Szakmai tevékenység, publikációk, kutatási terület: Dr. Fodor T. Gábor munkajogra specializált ügyvédi praxisát 2000-ben alapította, azóta – egy néhány éves, a munkajogi államigazgatásban eltöltött időszak kivételével – jellemzően multinacionális cégeket és az azoknál működő szakszervezeteket lát el munkajogi tanácsokkal. Magas szinten beszél angolul és németül, rendszeresen publikál és előad munkajogi témákban. A Munkajog Nagy Kézikönyve társszerzője, az EIRO egyik magyarországi szerzője, a jogi szakvizsga bizottság cenzora, számos munkajogi tanulmány szerzője.

Kedvenc tudományos témája a munkaidős irányelv és annak hazai átvétele, emellett a munkajog céljával, szerepével is foglalkozik. A Ferencz, Fodor & Kun Ügyvédi Társulás tagja.


 DR. JAUERNIK MIKLÓS ÁDÁM
​ ​
Foglalkozás: jogász

Szakképzettség: jogász, Mediation Practitioner Certificate

Tanfolyamok:
· Mediation Certification Career and Professional Development Program
· A Rézler-ösztöndíj keretében (a mediáción túl) munkajog (2 tárgy), választottbíráskodás, tárgyalástechnika órák teljesítése
· Fair Trials International-Practitioner Training
· International Excellence Programme on European and Comparative Competition Law (Radboud University Nijmegen, Faculty of Law)
· Erasmus-ösztöndíj keretében, Hollandiában az Európai Unió jogával kapcsolatos tárgyak (3), valamint Project Lobbyplan, HR, Cultural Studies, Legal Skills órák teljesítése

Nyelvismeret: angol

Szakmai tevékenység:
Egyetemi évei alatt és utána ügyvédi irodáknál és gazdasági társaságoknál dolgozott/dolgozik. Elsősorban munkajoggal (annak majdnem minden területével) és a polgári jog több területével, határterületével foglalkozik. A Rézler Gyula Alapítvány ösztöndíjasaként Új-Mexikó tagállamban (USA) mediált, mint önkéntes mediátor.
dr Pál Lajos.jpg
DR. PÁL LAJOS
​ ​
Foglalkozás: ügyvéd

Szakképzettség:
jogász,  jogi szakvizsgával rendelkezik

Nyelvismeret: német

Főbb kutatási területek: kollektív munkajog (kollektív szerződés, sztrájk), munkaidő és díjazás

Publikációk: 

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) adatbázis.

Magyar Munkajogi Társaság titkára, a Károli Gáspár Egyetem Munka- és Szociálisjogi tanszékén megbízott oktató


DR. KUN ATTILA
​ ​

Foglalkozás: egyetemi docens, tanszékvezető, ügyvéd

Szakképzettség: jogász, „Európa-politika" szakértő, PhD-fokozat, EMSS- Master A. (MA) Diploma (Összehasonlító európai szociális jogi Master-képzés angol nyelven), habilitáció, jogi szakvizsgával rendelkezik

Nyelvismeret: angol, német

Szakmai tevékenység, publikációk, kutatási terület:

Főbb kutatási területek: kollektív munkajog / munkaügyi kapcsolatok; transznacionális és nemzetközi munkajog; munkajogi kárfelelősség; CSR: vállalatok társadalmi szociális felelőssége; munkáltatói egyoldalú aktusok (szabályzatok stb.); transznacionális vállalati megállapodások; "Business & Human Rights"

Publikációk:  lásd Magyar Tudományos Művek tára (MTMT) adatbázis.

Számos munkajogi, munkaügyi szervezet tagja, mint például MTA-PTE Összehasonlító és Európai Foglalkoztatáspolitikai és Munkajogi Kutatócsoport, Magyar Tudományos Akadémia Emberi Erőforrások Tudományos Bizottságának Munkaügyi Kapcsolatok Albizottsága, Magyar Munkajogi Társaság, Magyar Munkaügyi Kapcsolatok Társaság, Nemzetközi Munka- és Szociális Jogi Társaság.


 DR. VOJNOVICS IBOLYA
​ ​
Foglalkozás: ügyvéd

Szakképzettség: jogász, szociológus, igazgatásszervező

Tanfolyamok: mediátor (Federal Mediation and Conciliation Service USA által tartott 2010.), mediátor (Art Legis által tartott 2014.), munkajogi továbbképzés, közigazgatás vezetési ismeretek, projektmenedzser képzés, HEFOP szociális képzés

Nyelvismeret: német, angol

Speciális területek: munkaügyi konfliktusok kezelése, kiemelten a köztisztviselői, közalkalmazotti szférában, szociális, oktatási, kulturális, egészégügyi terület, önkormányzati, intézményi nagyvállalati egyezetetések, terület- és településfejlesztés, szervezés, tárgyalásvezetés.

Szakmai tevékenység, publikációk, kutatási terület:
Közel 30 évet tevékenykedett a közigazgatás különböző szintjein és területein. Több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik a munkajog gyakorlati alkalmazásában, mint munkáltató. 2010-2015. között a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat tagja. Szerepel az Igazságügyi Minisztérium közvetítői névjegyzékében, több sikeres mediációt folytatott le.
Gyakorlatot szerzett az alábbiakban:
· helyi érdekegyeztetés,
· önkormányzati, intézményi és egyéb munkahelyi konfliktusok kezelése,
· hátrányos helyzetű személyekkel való foglalkozás, kapcsolattartás állami, önkormányzati, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel,
· kodifikáció, belső szabályzatok készítése,
· törvényességi felügyeleti eljárás keretében vizsgálatok lefolytatása,
· képzések és továbbképzések szervezése, tartása,
· jogi ismeretek és társadalomismeret, szociológia oktatása

DR. ZEMPLÉNYI ADRIENNE
​ ​
Foglalkozás: jogi főreferens, szakmai tanácsadó

Szakképzettség: jogász, érdekérvényesítési szakértő, jogi szakvizsgával rendelkezik

Tanfolyamok: USA FMCS közvetítői diploma

Speciális területek: egyéni és kollektív munkajog, alkotmányjog, a foglalkoztatási jogviszonyok során felmerülő alapjogi problémák

Szakmai tevékenység, publikációk, kutatási terület:
1994-től polgári ügyszakos bíróként dolgozott a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, majd 2004 óta az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala jogi főreferense, szakmai tanácsadója, egy ideig HR vezetője. 2009-ben a „Sztrájkjogi projekt”, 2012-ben „A Munka Méltósága” majd 2013-ban "A fiatalok foglalkoztatása" című egész éves ombudsmani projektek vezetője. A projektek vizsgálati eredményeit bemutató kötetek szerzője, szerkesztője. Tanácsadóként, közvetítőként több ízben közreműködött a különböző ágazatokban zajló kollektív érdekviták sikeres feloldásában. Rendszeresen részt vesz a foglalkoztatást érintő jogszabály-tervezetek véleményezésében.
2008-tól a Jogi Szakvizsga Bizottság, 2010-2015-ig a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat tagja.

Letölthető névjegyzék

 

 

Az egyéni vitás kérdések rendezése nem tartozik a Szolgálat hatáskörébe! A Szolgálat eljárása a felek részére – legfeljebb 8 tárgyalási napra – díjmentes.

Hogyan lehet igénybe venni a szolgálatot ?


Az eljárás a fél (tanácsadás)/felek (békéltetés, közvetítés, egyeztetés, döntőbíráskodás) írásbeli kérelmével indul, amelyet a tpo@pm.gov.hu e-mail címre kell megküldeni.

A letölthető tájékoztató

    

Kapcsolódó dokumentumok:

A Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat Szervezeti, Eljárási és Magatartási Kódexe

 

Összesítő hivatkozások

Szerző

Cikk dátuma

Képfelirat

Böngészőbeli címsor

META leírás

META kulcsszavak

Elrejtés az internetes keresőmotorok elől

Dokumentumazonosító

Archív

Rejtett

Érvényesség Kezdete

Érvényesség Vége

Megosztható

Tartalomtípus: Cikkeket tartalmazó lap
Verzió:
létrehozta: a következő időpontban:
Utoljára módosította: ,