​​​​​​Tájékoztató az ágazati szociális párbeszédről

 

Jogszabályi háttér

 • az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban ÁPBtv.)
 • az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet (a továbbiakban: ÁPBr.)

Ágazati Párbeszéd Bizottságok

Az Országos Munkaügyi Tanács 2001 februárjában döntött az ágazati érdekegyeztetés fejlesztését célzó program indításáról, amelynek közvetlen célja az Ágazati Párbeszéd Bizottságok (a továbbiakban: ÁPB-k) megalakítása volt.

Az ÁPB a munkaügyi kapcsolatokat és a munkaviszonyt érintő ágazati jelentőségű kérdésekben az ágazati munkáltatói érdekképviseletek és az ágazati szakszervezetek részvételével működő kétoldalú szociális párbeszédet folytató fórum. ÁPB hozható létre egy vagy több nemzetgazdasági ágra, ágazatra, alágazatra, szakágazatra kiterjedően. Egy nemzetgazdasági ágban, ágazatban, alágazatban, szakágazatban egy bizottság jöhet létre.

Az ÁPB feladata az ágazat kiegyensúlyozott fejlődésének elősegítése, az ágazati szintű autonóm szociális párbeszéd megvalósítása, amelynek célja a megfelelő munkafeltételek kialakítása, a munkabéke megőrzése és a munkaerő-piaci folyamatok jogszerűségének előmozdítása.

Az Ágazati Párbeszéd Bizottságok Tanácsa

(a továbbiakban: ÁPBT) a területért felelős miniszter és az ágazati párbeszéd bizottságok munkavállalói, illetve munkáltatói oldalainak képviselőiből álló háromoldalú testület.

Feladata, hogy intézményi keretet nyújtson az ÁPB-k működéséhez szükséges koordinációs tevékenység ellátásához. Ennek keretében az ÁPBT, illetve annak oldalai egymást tájékoztatják, véleményt nyilváníthatnak, javaslatot tehetnek, nyilatkozatot adhatnak ki.

Az ÁPBT munkáját plenáris ülésen, illetve testületekben, szakbizottságokban végzi.

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság  

(a továbbiakban: ÁRMB) az ÁPBtv. és az ÁPBr. alapján létrehozott és működő testület.

Az ÁRMB hatásköre:

a)      Kérelemre megállapítja:

 • hogy az ágazati párbeszéd bizottságban történő részvétel tekintetében a munkavállalói, illetve a munkáltatói érdekképviselet megfelel-e az ÁPBtv. 6–8. §-aiban meghatározott részvételi feltételeknek,
 • az ÁPB jogszerű létrejöttének, illetve megszűnésének tényét.

 b)    Az ÁPBtv. 13. § (1) bekezdésének b)–c) pontja szerinti megállapodás hiányában megállapítja, hogy a munkavállalói, illetve a munkáltatói érdekképviselet az ÁPBtv. 12.§  (1) bekezdésében foglalt jogosultságok gyakorlásához kapcsolódóan hány ponttal rendelkezik

c)      Kérelemre megállapítja, hogy a munkavállalói, illetve a munkáltatói érdekképviselet megfelel-e:

 • az ÁPBtv. 12. § (2) bekezdése szerinti ágazati reprezentativitásnak,
 • a kollektív szerződés kiterjesztéséhez szükséges, az ÁPBtv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott feltételnek.

d)      Az ÁRMB hivatalból jár el, amennyiben kérelem benyújtására nem került sor:

 • az ÁPB megszűnésének megállapításával összefüggő ügyben, ha tudomására jut, hogy az ÁPBtv. 11. § (1) bekezdésében szereplő valamely feltétel bekövetkezett,
 • az ÁPB tagság megszűnésének megállapításával összefüggő ügyben, ha tudomására jut, hogy az ÁPBtv. 11. § (2) bekezdésében szereplő valamely feltétel bekövetkezett,
 • az ÁPBtv. 28. § (5) bekezdésben szereplő szervezet részvételével és jogosultságaival összefüggő ügyben, az ott megjelölt határidő lejártát követően.
       

Az ÁPBtv. rendelkezése szerint az ÁRMB eljárására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szabályait kell alkalmazni, az ÁPBtv.-ben foglalt eltérésekkel.

Az ÁRMB határozatát az az ágazati érdekképviselet támadhatja meg a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt közigazgatási perben, melynek jogos érdekét a határozat sérti. Az ÁRMB határozatával szemben az Ákr. 116. § (4) bekezdés d) pontja alapján fellebbezésnek helye nincs.

 • az Ákr. 121. §-a szerinti felügyeleti eljárásban nem változtatható meg, és nem semmisíthető meg az ÁRMB határozata.

Az ÁRMB véglegessé vált határozatait a társadalmi párbeszédért felelős miniszter hivatalos lapjában közzé kell tenni.

Az ÁRMB tagjai:

 • két tagját a társadalmi párbeszédért felelős miniszter delegálja,
 • további két-két tagját az ÁPBT munkáltatói, illetve munkavállalói oldala választja meg az ÁPBT tagjai által állított jelöltek közül.

Ágazati párbeszéd bizottságok (alágazati és szakágazati bizottságokkal együtt) és a résztvevő szociális partnerek

Az ÁRMB jogerős határozatai alapján, státuszuk szerint 1 ágazatközi, 17 ágazati, 4 alágazati párbeszéd bizottság működik jelenleg. A 22 db ÁPB 21 db pénzügyi finanszírozási egységet alkot. A 22 ÁPB-ben összesen 57 érdekképviselet képviselteti magát, amelyek közül 33 munkaadói és 24 munkavállalói szervezet az alábbiak szerint:

​MUNKÁLTATÓI OLDAL ​MUNKAVÁLLALÓI OLDAL
1.​ BÁNYAIPARI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG
​- Magyar Bányászati Szövetség​- Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete
​2.ÉLELMISZERIPARI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG
- Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége

​- Élelmiszeripari Dolgozók Szakszervezete

-  Mezőgazdasági, Erdészeti, Élelmiszeripari és Vízügyi Dolgozók Szakszervezete

​ ​3. ÉPÍTŐIPARI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG
​- Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége
- Ipartestületek Országos Szövetsége
- ​Építő-, Fa és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége
3.1​ ÉPÍTŐANYAGIPARI ALÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG
- ​Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség- ​Építő-, Fa és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége
​4. ​FAIPARI, BÚTORIPARI ÉS ERDÉSZETI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG
​- Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
- Országos Asztalos és Faipari Szövetség
- ​Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete
​5.​ GÉPIPARI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG
​- Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Szövetsége
- Magyar Gépipari és Energetikai Országos Szövetség            
​- Vasas Szakszervezeti Szövetség
​6. ​INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA, KOMMUNIKÁCIÓ PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG
​- Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége
- Magyar Kábelkommunikációs Szövetség
- Vasas Szakszervezeti Szövetség
7. KERESKEDELEMI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG​ ​
​- Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége
- Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége
- Országos Kereskedelmi Szövetség
- Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség
- ​Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete
8. KÖNNYŰIPARI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG​ ​
​- Magyar Könnyűipari Szövetség- ​Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete
9. KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI SZOLGÁLTATÓK ALÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁGA​ ​
​- Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége
- Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete
- Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete
- Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége
​- Közúti Közlekedési Szakszervezet
- Teherfuvarozók Európai Szakszervezete
10. LÉGISZÁLLÍTÁSI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG​ ​
- ​Magyar Vasúti-, Vízi- és Légiközlekedési Szövetség​- Magyar Polgári Légiszállítási Szövetség
11. MAGÁNBIZTONSÁGI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG​ ​
- ​Magyar Biztonsági Vállalkozások Munkaadói Szövetsége ​- Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetsége
​ ​12. MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG
​- Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége ​- Mezőgazdasági, Erdészeti, Élelmiszeripari és Vízügyi Dolgozók Szakszervezete
​ ​13. NYOMDAIPARI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG
​- Nyomda- és Papíripari Szövetség​- Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete
​ ​14. POSTAI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG
​- Magyar Posta Zrt.​- Postás Szakszervezet
- Postások Független Érdekvédelmi Szövetsége
15. REHABILITÁCIÓS PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG​ ​
​- Védett Szervezetek Országos Szövetsége​- Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000
16. TELEPÜLÉSSZOLGÁLTATÁSI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG ​ ​
​- Magyar Közszolgáltatók Egyesülete​- Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000
17. TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG
​- Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége​- Vendéglátó és Turisztikai Szakszervezet
​​18. VASÚTISZÁLLÍTÁSI ALÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG
​- Magyar Vasúti, Vízi és Légiközlekedési Szövetség

​- Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete Szolidaritás
- Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete
- Vasutasok Szakszervezete

-Mozdonyvezetők Szakszervezete

19. VEGYIPARI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG  ​ ​
​- Magyar Vegyipari Szövetség
- Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége
​- Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti   Szövetsége
20. VILLAMOSENERGIA-IPARI ALÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG​
​- Villamosenergia-ipari Társaságok Munkaadói Szövetsége​- Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége
- Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete
​ ​21. VÍZIKÖZMŰ ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG
- ​Magyar Víziközmű Szövetség- ​Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége
Frissítve: 2019. február

 

További részletekért, kérjük látogasson el az MKIR felületére >>