Tudta, hogy a jövőben csak az jelentkezhet köztisztviselői álláspályázatra, aki sikeres versenyvizsgát tett?

A versenyvizsga célja annak felmérése, hogy a jelölt rendelkezik-e a közigazgatásban való munkavégzéshez szükséges műveltséggel, készségekkel és képességekkel.

 

Jelentkezés és vizsgahelyek
Közigazgatási versenyvizsgára 2009. július 1-jétől a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (a továbbiakban: KSZK) versenyvizsga portálján online (http://kiwi.kszk.gov.hu), illetve postai úton (KSZK, 1518 Budapest, Pf. 26.) lehet jelentkezni a választott vizsgahely (KSZK vagy a regionális államigazgatási hivatalok és kirendeltéséik) és időpont megjelölésésvel.

   

A vizsgakövetelmények (tantárgycsoportok)

  • alkotmány- és jogi ismeretek,
  • közigazgatás-tudományi és közigazgatási ismeretek,
  • társadalomismeretek,
  • gazdasági és pénzügyi ismeretek,
  • emberi jogi, etikai és adatkezelési ismeretek.

 

A vizsga felépítése és menete
Versenyvizsgát (az iskolai végzettségnek megfelelően) közép- és felsőszinten lehet tenni. A vizsga két részből (írásbeli és szóbeli) áll, melyek külön napokon kerülnek megrendezésre. Az írásbeli vizsga folyamán a jelölt számítógépen egy teszt-feladatsort old meg és egy esszé kérdést fejt ki. Az írásbeli vizsga a jelölt lexikális és tárgyi tudása mellett a helyesírást, stílust, valamint az informatikai felkészültséget is méri. A szóbeli vizsgán a tárgyi tudás mellett a jelölt lényeglátási képessége, kommunikációs- és beszédkészsége valamint problémafelismerő és reagáló képessége kerül értékelésre.

 

A felkészítő tanfolyam
A közigazgatási versenyvizsgára felkészítő tanfolyam nem kötelező. A KSZK a legmodernebb technológiák segítségével online és hagyományos, tantermi képzés keretében is lehetőséget nyújt a felkészülésre. Tanfolyamot emellett a regionális államigazgatási hivatalok és kirendeltségeik, valamint a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában szereplő szervezet vagy személy is szervezhet. A tanfolyam díját a tanfolyamszervező maga állapítja meg. 
 

A vizsga díja, díjkedvezmény
A versenyvizsga díja 2009-ben 19.325,- Ft.
Az írásbeli vizsga díja 7.730,- Ft, a szóbeli vizsga díja 11.595,- Ft.

A jelöltek meghatározott köre (hátrányos helyzetű vizsgázó, a fogyatékos vizsgázó stb.) mentesül a vizsgadíj 50%-a alól!


Az a jelölt, aki eredményes köztisztviselői álláspályázata nyomán felvételt nyer valamelyik közigazgatási szervhez, visszakapja a vizsga díját!

 

További információkért kérjük, látogasson el honlapunkra!

 

Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ

Közigazgatási Képzési Igazgatóság

 

1518 Budapest, Pf. 26.

Tel.: 06-1-386-9659

Fax: 06-1-386-9312

E-mail: versenyvizsga@kszk.gov.hu

http://kiwi.kszk.gov.hu

 

 

Budapest, 2009. július 27.