Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ újabb pályázati felhívása a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs foglalkoztatásának támogatására, REHAB-2008. II.

REHABILITÁCIÓS CÉLÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
(REHAB-2008. II.)

 

a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs foglalkoztatásának támogatására, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló, többször módosított 1991. évi IV. törvény 19. §-a, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló, többször módosított 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 19–20. §-ai és 27. §-a alapján

 

A pályázat célja:

a megváltozott munkaképességű személyek munkaviszonyban történő foglalkoztatásának elősegítése, rehabilitációs munkahelyek létrehozásával, átalakításával, korszerűsítésével, valamint a foglalkoztatásukhoz szükséges eszközök beszerzésével.

 

Pályázhat:

minden olyan Magyarországon bejegyzett jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve egyéni vállalkozó, amely/aki a Közép-magyarországi régióban megváltozott munkaképességű munkavállalót munkaviszonyban, támogatott munkahelyen kíván foglalkoztatni, és nem áll csőd-, felszámolási-, illetve végelszámolási eljárás alatt, valamint a pályázat benyújtását megelőzően korábban már legalább egy naptári éven keresztül működött.

 

A pályázaton való részvétel további feltételei:

  • a célok megvalósításához, a beruházás bruttó költségének legalább 20 százalékát elérő saját erővel is hozzájárul,
  • a pályázónak az igényelt támogatást meghaladó (120–150% mértékű) biztosítékkal kell rendelkeznie, amely lehet ingatlan jelzálog, bankgarancia-szerződés, vagy biztosítói készfizető kezesség vállalás, valamint a biztosítéktól függetlenül, banki azonnali inkasszó felhatalmazás a Közép-magyarországi Regionális Foglalkoztatási Főosztály (KMRMK) részére.

 

A támogatás mértéke:

  • új rehabilitációs munkahely létesítése esetén legfeljebb: 2.500.000,- Ft/
  • munkahelyek akadálymentesítése, korszerűsítése, átalakítása esetén legfeljebb: 1.500.000,- Ft/fő

 

A támogatás formái:

  • vissza nem térítendő,
  • visszatérítendő, vagy
  • a két támogatási forma kombinációja.

 

A támogatás forrása:

A Munkaerő-piaci Alap rehabilitációs alaprészének a KMRMK-ra decentralizált 2008. évi kerete.

 

A megítélt támogatást a pályázat kiírásának évében legkésőbb november 30-ig fel kell használni és az elszámolásnak ezt követően meg kell történnie.

 

Foglalkoztatási kötelezettség:

A pályázatban vállalt időponttól kezdődően új munkahelyek létesítésekor minimum 3 év, egyéb esetben 2 év.

 

A pályázat benyújtása:

A pályázatokat a szükséges mellékletekkel együtt 2 példányban személyesen legkésőbb –2008. augusztus 11-ig a KMRMK Ügyfélszolgálati Irodájában (1082 Budapest, Kisfaludy u. 11.) ügyfélfogadási időben (hétfő–szerda: 8.30–14.00 és csütörtök–péntek: 8.30–12.00), vagy postai úton (1364 Budapest, Pf. 244) lehet benyújtani.

 

Pályázat elbírálása:

A támogatásról a regionális foglalkoztatási főosztály főigazgatója a regionális munkaügyi tanács véleményének figyelembevételével, a benyújtás határidejét követő 60 napon belül mérlegelési jogkörében eljárva dönt.

 

A pályázat részletes feltételei és a kitöltendő adatlapokat tartalmazó Pályázati dokumentáció beszerezhető a KMRMK fenti címén, illetve valamennyi kirendeltségén,továbbá letölthető az Állami Foglalkoztatási Szolgálat www.munka.hu honlapjának Pályázatok / Régiós pályázatok / Közép-magyarországi Regionális Foglalkoztatási Főosztály című menüpontja alatt.

 

További felvilágosítás, tájékoztatás a KMRMK Rehabilitációs Osztályátólkérhető az (1) 279-4789, 279-4745, vagy 279-4744 telefonszámon.