64,3 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek áprilisban   Az április hónapban bejelentett új álláshelyek száma 36282 darab volt, számuk márciushoz képest valamelyest csökkent (3,5 ezerrel), s az egy évvel korábbi adathoz képest is csökkenés tapasztalható (9,2 ezer). A munkaadók, a tárgyhónap folyamán bejelentett álláshelyek közül összesen 22142-höz nem igényeltek támogatást, ez az összes bejelentés 61%-a. Az előző hónap végéig be nem töltött és a tárgyhónapban bejelentett új álláshelyek (a támogatott álláshelyekkel együtt) összesen 64,3 ezret tettek ki. Ez a hónap során érvényes, közvetíthető állások száma, amely - az új bejelentések csökkenése ellenére - némileg meghaladja az előző havi értéket, tekintettel arra, hogy az előző hónapról maradt, betöltetlen állások aránya áprilisban magasabb volt. A hónap folyamán rendelkezésre álló állások közül a tárgyhó végéig 27,6 ezer maradt betöltetlen. A legtöbb új munkalehetőséget Észak-Magyarországon (6,3 ezer), Észak-Alföldön (6,2 ezer), Dél-Alföldön (6,1 ezer) és Közép-Magyarországon (6,0 ezer) jelentették be áprilisban a munkaadók. Fontos különbség azonban, hogy míg Közép-Magyarországon az új munkaerőigények csaknem kilenctizede nem támogatott álláshelyre vonatkozott, addig a másik póluson Észak-Magyarországon és Dél-Dunántúlon arányuk nem érte el a 40%-ot.

További részletes információ

 

 

A rendszeres szociális segélyezettekkel kapcsolatos célvizsgálat eredményei

 

A szakemberek összehangoltabb együttműködést javasolnak a szociális és a munkaügyi szolgáltató rendszer között

 

A munkába történő visszatérést segítő speciális, tranzit foglalkoztatók létrehozása, a rendszeres szociális segélyben részesülők gyakoribb álláskeresési kötelezettsége, több bedolgozói, részmunkaidős álláshely kialakítása, a szociális és foglalkoztatási törvény összehangolása – egyebek között ezeket a javaslatokat fogalmazták meg munkaügyi és szociális szakemberek egy nemrégiben lezárult célvizsgálat nyomán. A felmérés áttekintette a foglalkoztatáspolitikai és szociálpolitikai intézkedések összehangolásának eredményességét, a segélyezettek elhelyezkedését segítő munkaügyi szervezetek, önkormányzatok és szociális intézmények együttműködését, valamint azt is, hogy ezen intézmények hogyan ösztönzik az érintetteket a munkavállalásra. A rendszeres szociális segélyezettek beilleszkedési programja címen a kutatás idén tovább folytatódott azzal a céllal, hogy egy módszertani útmutatót állítsanak össze az érintettekkel foglalkozó családsegítők számára. A kézikönyv elsősorban a hátrányos helyzetű, tartósan munka-nélküli csoportra fókuszál, iránymutatást igyekszik adni a velük való speciális foglalkozások lehetőségeire.

 

További részletes információ