TAMOP-2.5.2-08/1-2008-0001

A partnerség és a párbeszéd szakmai

hátterének megerősítése, közös

kezdeményezések támogatása

 

A projekt az Európai Unió támogatásával,

az Európai Szociális Alap

társfinanszírozásával valósul meg.

 

 

Budapest, 2009. szeptember 30.

 

A munkaadók és munkavállalók biztos pontjai a Jogpontok

 

Számos esetben nem tartják be a jogszabályokat a munkaadók a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos eljárások, különösen az igazolások kiadása tekintetében, derült ki a Jogpontok első öt hónapos működésének tapasztalataiból. Az ország 141 pontján működő szolgálatok jogászait legtöbbször a munkavállalók és főként munkajogi kérdésekkel keresték fel, de a nyugdíjjal kapcsolatban is sokan kértek tanácsot. A szakemberek tapasztalatai szerint egyébként az ügyfelek az esetek jelentős hányadában előzetesen tájékozódnak jogi helyzetükről. Ennek köszönhetően a Jogpontok sikeresen teljesíthetik egyik fontos küldetésüket: még időben segíthetik a legmegfelelőbb alternatív vitarendezési eljárás kiválasztását.

 

Néhány szó a Jogpontokról

A TÁMOP 2.5.1. projekt keretében 2009. február elején kezdték meg működésüket a Jogpontok az ország hét régiójában, 141 helyszínen. A szolgáltató pontok jogászai ingyenesen nyújtanak munkajogi, társadalombiztosítás-jogi, cégjogi tanácsadást, valamint segítik a vállalkozási ismeretek bővítését is. A projektet az MSZOSZ négy munkáltatói szervezettel, az OKISZ, KISOSZ, IPOSZ és ÁFEOSZ-szal közös partnerségben valósítja meg.

 

A TÁMOP 2.5.2. projekt a Jogpont hálózat működésének egységességét garantálja szakmai információk és iratminták biztosításával, a jogsegélyszolgálatot ellátók számára szervezett képzésekkel, valamint módszertani útmutató közreadásával. A program projektgazdája a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Társadalmi Párbeszéd Központja.

 

Tudatosak a fiatalok

2009 februárjától júliusig több mint 7600 ügyfél kereste fel a Jogpontokat. A legtöbben a Nyugat-dunántúli, az Észak-alföldi és a Közép-magyarországi régióban fordultak a szolgáltató pontok jogászaihoz. 

Az adatok szerint a szolgáltatást mindkét nem és minden korcsoport közel azonos mértékben veszi igénybe. A 25 év alatti korosztály számarányához és társadalmi helyzetéhez viszonyított magas arányú megjelenése ugyanakkor azt mutatja, hogy a fiatal generáció tudatosan igyekszik tájékozódni a jogairól.

Az előzetes várakozásoknak megfelelően a legnagyobb számban a munkavállalók kértek jogi tanácsot, de jelentős számban fordultak álláskeresők, vállalkozók és nyugdíjasok is a Jogpontokhoz. Ugyancsak viszonylag nagyobb számban jelentek meg a szakszervezeti tisztségviselők is, akik az érdekképviseletet, illetve tagjaikat érintő jogi tanácsot kértek.

A tanácsadásban domináltak a munkajogi kérdések, de jellemző volt, hogy társadalombiztosítással összefüggő kérdéseket is feltettek a munkavállalók – különösen az 50 év feletti korosztály.  Viszonylag magas volt a munkavégzés melletti vállalkozás alapítását, működtetését illető tanácsadások száma is.

 

Munkajogi tanácsadás

A munkajogi tanácsadásokon belül a leggyakrabban (40%) a munkajogviszony megszüntetésével kapcsolatos kérdésekről esett szó. A munkaviszony létesítésével (pl. munkaszerződés véleményeztetése), a munkaszerződés módosításával (a munkáltató kezdeményezésére csökkentik a munkaidőt és/vagy a munkabért), illetőleg a munkaidővel és a munka díjazásával összefüggésben az esetek 5–10%-ban nyújtottak segítséget a jogászok.

A munkaviszony megszüntetésével összefüggő tanácsadások számából és a jogászi kommentárokból arra lehet következtetni, hogy alacsony szintű a jogkövetési fegyelem ezen a területen, különösen az igazolások kiadása tekintetében munkáltatói oldalon. A projektben gyűjtött információk is alátámasztják azt a vélekedést, hogy az ezzel kapcsolatos jelenlegi jogi szabályozásnak nincsen visszatartó hatása, ezért ebben a témában törvénymódosítási javaslatot fogalmaznak meg a szakemberek a TÁMOP 2.5.2. keretei között.

A jogászok összesen 1815 esetben valószínűsítettek jogsértést. Ebből 1760 ügyben az ellenérdekű fél terhére róható, míg 55 ügyben kölcsönösnek tekinthető.

 

Társadalombiztosítási és szociális jogi tanácsadás

Az előzetes várakozásoknak megfelel, hogy legjelentősebb számban nyugdíjbiztosítási ügyekben érdeklődtek az ügyfelek, csekélyebb arányban az egészségbiztosítási, szociális és családtámogatási témákról kérdeztek.

A nyugellátási tanácsadásokon belül a társadalombiztosítási nyugdíjjal kapcsolatos tanácsadások száma volt kiugró: az ügyfelek elsősorban a saját jogon járó nyugellátások felől tájékozódtak, de előfordult, hogy a még munkaviszonyban álló ügyfelek aziránt érdeklődtek, hogy a nyugdíjjogosultság előfeltételeinek igazolása érdekében milyen előzetes teendőik és lehetőségeik vannak. 

Az egészségbiztosítási és családtámogatási tanácsadások széles tárgykört érintettek: a részletes adatok alapján kiemelkedik a táppénzre, a jogosultság fennálltára és igazolására vonatkozó kérdéskör.

 

Vállalkozási és cégjogi tanácsadás

A legintenzívebb érdeklődést a vállalkozások alapításával kapcsolatban tapasztalták a jogászok: a részletes adatgyűjtés szerint leginkább az álláskeresők és főként a kft. alakításról kérdeztek. A Jogpontokon ugyanakkor megjelent a foglalkoztatást helyettesítő kényszervállalkozások lehetősége is: a magát kifejezetten munkavállalónak minősítő magánszemély kényszerűségből érdeklődött a vállalkozásindítás feltételeiről, mert hosszabb időn keresztül nem kapott állást.

A már vállalkozó státuszúak főként vállalkozásaik irányítása és támogatása tárgykörben tájékozódtak a Jogpontokon, de ugyanakkor viszonylag gyakran érdeklődtek az ügyfelek a vállalkozások megszüntetésének folyamatáról is.

 

Az elemzés teljes tartalma elérhető a www.tudasbazis.org.hu honlapon.

 

Budapest, 2009. szeptember 30.