Folytatódott a csoportos létszám-leépítési bejelentések csökkenő trendje

2009. októberében is a korábbi csökkenő trend szerint alakultak a csoportos létszámleépítési bejelentések. A hónap folyamán összesen 25 gazdálkodó szervezet mindössze 1,7 ezer munkahely tervezett megszüntetését jelentette be a munkaügyi szervezethez. Az elmúlt egy év alatt ebben a hónapban érkezett a legkevesebb bejelentés. Ez érvényes mind a bejelentést tevő cégek számára, mind a bejelentésekben szereplő létszámra. A márciusi csúcshoz viszonyítva a tárgyhónapban bejelentett létszám mintegy 70%-os csökkenést mutat.

A nyilvántartott álláskeresők száma októberben alig emelkedett, a hó végi zárónapon 569,7 ezer fő volt. Ez az előző hónaphoz képest csupán 0,6%-os (3,3 ezer fős) növekedést mutat.

Ez részben annak is köszönhető, hogy októberben a pályakezdő álláskeresők száma 4,1%-kal (2,4 ezer fővel) csökkent az előző hónaphoz képest. Így a tárgyhavi zárónapon 55,7 ezer fő pályakezdő álláskereső szerepelt a nyilvántartásban.

Az augusztusi és szeptemberi növekedés után csökkent ugyanakkor a foglalkoztatási főosztályok kirendeltségeire bejelentett állások száma az előző hónaphoz képest. A tárgyhónap folyamán 24,2 ezer új állást jelentettek be a munkáltatók, amely 3,1 ezerrel (11,2%-kal) kevesebb az előző havi adatnál. A recesszió hatásaként az előző év azonos időszakához képest továbbra is igen nagymértékű (39,1%-os) elmaradás mutatkozik az új munkaerőigények számát tekintve. Az új bejelentett állások több mint fele, 53,9%-a volt nem támogatott álláshely, a többi állást (46,1%) valamilyen támogatott foglalkoztatási formában kívánták a munkáltatók betöltetni.

 

A „Munkahelyek megőrzéséért” központi munkaerő-piaci program keretében az átmenetileg nehéz helyzetbe került munkaadók támogatására irányuló intézkedésen belül 2009. szeptember 14-ig volt lehetőség a programtervek benyújtására. Ezen időpontig összesen 1841 munkaerő-piaci programot állítottak össze a regionális foglalkoztatási főosztályok a munkaadók közreműködésével, amelyek 3003 munkáltatói igényt tartalmaztak.

A bírálati folyamat során összességében 33 478 fő közvetlen támogatására, 12 465 075 764 Ft támogatási összeg felhasználásával 57 020 fő munkahelyének megtartására született támogatási javaslat. A miniszteri döntésekkel eddig megítélt támogatási összeg 10 154 839 638 Ft, ebből 54 613 fő munkavállaló munkahelyének megőrzése biztosított.

 

Budapest, 2009. november 13.