A 2009. január 1. - 2010. december 31. között az EU 7. keretprogramon belül megvalósuló VIDI (Visualising the impact of the legislation by analysing public discussions using statistical means – A vitafórumok statisztikai elemzésére épülő vélemény vizualizáció hatása a törvénykezésre) projektben a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal öt nemzetközi szervezettel konzorciumi tagként működik együtt.

 

 

A Vidi projekt háttere

 

2007-ben indult a 7. Kutatási-, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogram azzal a szándékkal, hogy olyan kutatási célok megvalósítását segítse, melyek erősítik az európai ipar tudományos és technológiai alapjait, javítják Európa nemzetközi versenyképességét és elősegítik a társadalmi- gazdasági fejlődést.

Az EU 7. keretprogram eParticipation programjának célkitűzése, hogy a korábbi időszakban elsősorban eGovernment, illetve tudásalapú technológiák fejlesztésére kiírt pályázatok eredményeit felhasználja/elterjessze. Az EU ezzel a kezdeményezéssel a közvetett és közvetlen demokrácia közötti különbségek áthidalására tesz kísérletet. A VIDI nemzetközi projekt célja, hogy lokális nemzeti és európai szinten dolgozzon fel, illetve jelenítsen meg adott szakpolitikai kérdésekkel kapcsolatban kinyilvánított véleményeket és e vélemények közötti távolságot.

 

A projektben megvalósuló fejlesztés tartalma egy olyan internetes alkalmazás létrehozása, amely a lehetőséget ad a felhasználóknak a bővebb információszerzésre és közvetlen képalkotásra arra vonatkozóan, hogyan fogadja, értékeli a közvélemény az egyes jogalkotási kérdéseket, nagy tömegeket foglalkoztató vitás eseteket. A fejlesztés interneten megjelenő fórumok statisztikai elemzésének segítségével járul hozzá a minél több információn alapuló döntéshozatalhoz.

 

A VIDI az Internetes böngészőben egy oldalsáv formájában jelenik meg, a kiválasztott fórummal együtt. A rendszer a felhasználó által kiválasztott témaköröket és a bennük lévő bejegyzéseket kétdimenziós ábrán jeleníti meg. Minden bejegyzést egy-egy pont képvisel, két pont közelsége pedig a két bejegyzés egymáshoz való tartalmi közelségét jelöli. Ezáltal a pontok csoportjai al-témaköröket alkotnak a vizsgált fórumon belül. Minden egyes csoport esetében a felhasználó meghatározhatja a témakör kulcsszavait. A témakörök népszerűségét vizsgálva a VIDI oldalsáv a kiválasztott témakörök bejegyzéseit az idő függvényében is megjeleníti.

 

 

A projekt megvalósítói

 

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal részvétele a VIDI projektben

 

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal a magyar állami foglalkoztatási szerv központi intézménye, amely szakmai irányító tevékenységet lát el, információszolgáltató és hatósági tevékenységet lát el. Feladatai foglalkoztatáspolitikai, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, ifjúsági, valamint a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával kapcsolatos, valamint a társadalmi párbeszéd működtetésével összefüggő tevékenységekre terjednek ki.

 

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal feladata esettanulmány elkészítése, a VIDI alkalmazás tesztelése, valamint a projekt eredményeinek és a rendszer használatának széleskörű megismertetése és terjesztése, amely magába foglalja a szakmai konferenciákon, rendezvényeken, eseményeken történő részvételt, a publikációk és kommunikációs anyagok készítését és terjesztését is.

A Hivatalra eső konzorciumi feladatokat a Modernizációs Programiroda látja el.

 

Konzorciumi partnerek

 

Projekt koordinátor: Forschungszentrum Informatik an der Universität Karlsruhe (FZI), Németország.

Az FZI nonprofit kutató és technológia transzfer szervezet, amely egyedülálló, különböző tudományterületet átfogó környezetet kínál a partnereinek, amely erősíti az informatika, közgazdaságtan és a mérnöki tudományokat összekapcsoló kutatást.

 

Josef Stefan Institute (JSI), Szlovénia

A Jožef Stefan Institute (JSI) a legfontosabb természettudományi kutató intézet Szlovéniában. Több, mint 800 kutató áll az Intézet alkalmazásában, akik az informatikai, fizikai, kémiai és biológiai tudományok területén dolgoznak. A Tudás Technológia (Knowledge Technology) részleg egyike a legnagyobb Európai kutató csoportoknak az adatbányászat és a számítógépek általi „tanulás” területén.

 

Corvinno Kft. (Corvinno Ltd. - COR), Magyarország

A Corvinno Technológia Transzfer Központ megalakulásakor az alapító tagok szeme előtt egy olyan szervezet képe lebegett, mely teljes mértékben képes a felgyülemlett tudás és tapasztalatok kiaknázására. Az alapító tagok már számtalan korábbi projektben bizonyították szakértelmüket és rátermettségüket, mind a közszolgálati, mind pedig a magánszektorban. A Corvinno csapat különlegességét az innovációs képesség, menedzsment és technológiai tudás egyedi kombinációja, és ezen területek szüntelen fejlesztése jelenti. A csapat tagjai közös szakmai szemléletmódot és etikai értékeket vallanak.

 

Zavod Inštitut za elektronsko participacijo (INePA), Szlovénia

Az e-Participation Intézet, Ljubjana küldetésének alapja az „elektronikus demokrácia” koncepciója. A kutatási céljai az eDemokrácia, a döntéshozatalban való elektronikus részvétel (eParticipation), az elektronikus kormányzás és közigazgatással kapcsolatos területekre fókuszálódnak. Az Intézet az első szlovéniai nonprofit, nem kormányzati szervezet, amely teljes egészében az elektronikus kormányzás és demokrácia területére összpontosítja tevékenységét és szakértelmét. Ebből a célból az Intézet ötvözi a kutatást politikai tudományok területén, és technikai alkalmazásokat a nyílt forrás kódú eParticipation web oldalakon, fórumokon.

 

Mestska cast Kosice-Sidilsko Tahanovce (LATA), Szlovákia

Az elmúlt tíz évben a Kassai Önkormányzat számos elektronikus közigazgatási projektben vett részt, és segítséget nyújtott egyes, elektronikus közigazgatási alapprogramok kidolgozásában, tesztelésében.

 

 

Együttműködés a nemzetközi partnerek között, disszeminációs rendezvények

 

A VIDI projektben szervezett első konzorciumi megbeszélésére 2009. február 2-3-án került sor, amelynek célja partnerszervezetek megismerkedése, illetve a feladatok közös áttekintése volt.

2009. június 14-17. között Bled-ben, Szlovéniában „eEnablement: Facilitating an Open, Effective and Representative eSociety” címmel konferencia keretében találkoztak az elektronikus megoldások szolgáltatói és a hozzájuk kapcsolódó projektszervezetek, ezen belül a VIDI konzorcium tagjai, ahol sor került az addig elért eredmények bemutatására, értékelésére.

 

2009. október 13-14-én tartották Karlsruhéban - A rendszer bemutatása után a végfelhasználók, a Kassai Önkormányzat, az INePA és a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal megkezdték a rendszer működésének tesztelését az általuk a pilot-ok megvalósítására javasolt web oldalakon.

 

A 2010. március 6-ai belgiumi ülésen a konzorcium tagjai tájékoztatták az Európai Bizottság (EC, Information Society and Media Directorate-General Department) képviselőit a projekt sikeres előrehaladásáról, illetve bemutatták a VIDI vizualizációs eszközök alkalmazásáról a nyilvános on-line vitafórumok elemzése céljából létrehozott eszköztár alkalmazási lehetőségeinek körét és technikai hátterét.

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal részéről Szépréti Zita ismertette a VIDI alkalmazás használatát, az eddigi eredményeket és következetéseket a választott esettanulmány, az Index Fórum / PoliDili kiválasztott témáinak elemzésén keresztül. A Corvinno Kft. prezentálta a VIDI projekt disszeminációs tevékenységeit, és az eddig elkészített kommunikációs anyagokat.

Az Európai Bizottság értékelőinek véleménye nagyon pozitív volt a megvalósítás menete, az partnerek közötti együttműködés, valamint az eddigi eredmények tekintetében.

 

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal illetve a Corvinno Kft. munkatársai részt vettek 2010. október elsején Szegeden, a Magyar Közgazdasági Társaság Vándorgyűlésén is, ahol az Informatikai Szekció keretein belül bemutatásra került a VIDI. A Vándorgyűlés résztvevői nagyfokú érdeklődést mutattak a projekt iránt és pozitívan nyilatkoztak a VIDI eddigi eredményeiről.

 

 

Elérhetőségek

 

A projekt weboldala a http://www.vidi-project.eu/ helyen érhető el.

 

A VIDI oldalsáv használatára az alábbi fórumok alkalmasak:

A Vándorgyűlésen a VIDI előadás „beharangozója” az alábbi web oldalon érhető el:

http://mktinformatika.wordpress.com/2010/09/04/vandorgyules-2010-beharangozo-nagy-mennyisegu-informacio-elemzese-es-vizualizacioja/

 

 

További tájékoztatásért forduljon kapcsolattartóinkhoz:

 

Palotai Péter

FSZH Modernizációs Programiroda

E-mail: PalotaiP@lab.hu

Telefon: (1) 299-1090

 

Szépréti Zita

FSZH Modernizációs Programiroda

E-mail: SzepretiZ@lab.hu 

Telefon: (1) 299-1090

 

 

   

 

 

Budapest, 2010. november 29.