Az Európai Bizottság által nemrég végzett felmérés szerint az Európai Unió Fiatalok Lendületben Programja által támogatott projektekben résztvevő fiatalok 95%‑a fejlesztette nyelvtudását, és 66%‑uk meg van róla győződve, hogy a projektek során szerzett tapasztalatok növelik a munkához való jutás esélyét. 60%‑uk szavazott a 2009‑es európai parlamenti választásokon, szemben az európai fiatalok körében mért átlag 29%-kal.

 

Ezek a 4550 fiatal, fiatalokkal foglalkozó szakember és ifjúsági szervezet körében 2010 elején végzett felmérés főbb eredményei. A felmérés azt mutatja, hogy az uniós támogatásban részesülő ifjúsági programok kedvező hatással vannak a résztvevőkre. A felmérést minden tagállamban elvégezték, és középpontjában a nemzetek feletti projektek résztvevői álltak. A felmérésre ezután rendszeresen sor kerül majd, amikor a Bizottság a Fiatalok Lendületben Program hatásait értékeli.

 

A felmérés főbb eredményei

A fiatal résztvevők körében:

  • 95%‑uk úgy véli, hogy jobban tud kommunikálni más nyelvet beszélő emberekkel;
  • 86%‑uk úgy gondolja, hogy megtanulta, hogyan tud elérni valamit közössége vagy a társadalom érdekében;
  • 77%‑uk megtanulta, hogyan ismerje fel jobban a személyes és szakmai jövője szempontjából fontos lehetőségéket;
  • 92%‑uk állítja, hogy fogékonyabbá vált az európai multikulturalizmusra;
  • 66%‑uk meg van róla győződve, hogy a projekt során szerzett tapasztalatoknak köszönhetően megnőtt a munkához való jutásának esélye.

 

Az ifjúsági szakemberek körében:

  • A válaszadók 95%‑a úgy gondolja, hogy ezentúl nagyobb figyelmet szentel annak, hogy munkája nemzetközi dimenziójú legyen;
  • 88%‑uk úgy véli, hogy olyan készségekre és tudásra tett szert, amelyeket nemzeti szinten szervezett projektek alkalmával nem lett volna képes elsajátítani.

 

Az ifjúsági szervezetek körében:

  • 92%‑uk „nagyon helytállónak” vagy „valamennyire helytállónak” tartja azt a kijelentést, hogy a Fiatalok Lendületben Program által támogatott projektben való részvétele fejlesztette projektmenedzselési készségét;
  • 94%‑uk „nagyon helytállónak” vagy „valamennyire helytállónak” tartja azt a kijelentést, hogy a részvétel következtében jobban értékeli a kulturális sokféleséget.

Arra a kérdésre, hogy projektjük lezárása után részt vettek‑e, illetve terveznek‑e részt venni újabb nemzetközi vagy európai kezdeményezésben, a fiatalok 83%‑a, a fiatalokkal foglalkozó szakemberek 96%‑a és az ifjúsági szervezetek 97%‑a válaszolt igennel.

 

A felmérés főbb eredményeinek részletezése

 

 

 

A fiatal résztvevők válaszai a bizonyos attitűdökre való kihatással kapcsolatosan

 

 

A 2009‑es európai parlamenti választásokon való részvétel

A Fiatalok Lendületben projektek egyikében részt vett fiatalok körében (forrás: Fiatalok Lendületben felmérés) 

60%

Az EU teljes népessége körében (forrás: Európai Parlament)

 

43%

Az EU 18–24 év közötti népessége körében (forrás: Európai Parlament)

29%

 

E felmérés eredményei a haszonélvezők szemszögéből erősítik meg a Fiatalok Lendületben Program két fő céljának vonatkozásában elért hatékonyságát. Elsőként lehetőséget kínál új készségek nem iskolarendszerű tanulás keretében történő elsajátítására, másodszor pedig ösztönzi a fiatalokat az aktív társadalmi szerepvállalásra. A körülbelüli 140 millió eurós éves költségvetésével a Fiatalok Lendületben Program (2007-2013) minden évben több mint 7000 projektet támogat, amelyekben több mint 130 000‑en vesznek részt. Különös figyelmet fordítanak a hátrányos helyzetű fiatalokra. A Program tevékenységek széles körét támogatja, többek között csereprogramokat, nemzetközi önkéntes szolgálatot, valamint a fiatalokkal foglalkozó ifjúsági szakemberek képzését és hálózatépítését.

 

További információk:

A felmérésre vonatkozó teljes jelentés és információ a Fiatalok Lendületben Programról: