EURES-T Danubius

A szlovák és a magyar munkaügyi szervezet a szociális és társadalmi partnerek együttműködésével EURES-T határ menti társulást hozott létre a Duna menti régióban a határ két oldalán jelentkező időszakos vagy állandó foglalkoztatási problémák megoldása érdekében a határon átnyúló foglalkoztatási mobilitás elősegítésével.

A határmenti társulás közvetett támogatója az EURES (European Employment Services) mely a tagállamok foglalkoztatási szolgálatait, azok partnereit és a Bizottságot magába foglaló együttműködési hálózat, amely 1993-ban jött létre. A nemzeti, regionális és helyi szinten megvalósuló határmenti tevékenységek támogatása az EURES tevékenységek fontos eleme.

Az EURES-nek különösen fontos szerepet kell betöltenie a határmenti régiókban. Ezek olyan foglalkoztatási térségek, amelyekben a határmenti ingázás jelentős mértékű, vagy adottak annak lehetőségei. Azok az emberek, akik az egyik országban laknak és a másikban dolgoznak, eltérő nemzeti gyakorlattal és jogi rendszerekkel kerülnek szembe, így adminisztrációs, jogi vagy adózási akadályokba ütközhetnek.

Kiemelt tevékenységünknek tartjuk mindazon információk széleskörű megosztását, amivel hozzájárulhatunk a határmenti munkavállalással, toborzással kapcsolatos bizonytalanságok megszüntetéséhez. Mivel ebben a régióban a munkaerőmozgás jelentős mértéket öltött, ezért az EURES-T Danubius határmenti társulás hivatalosan is elismerésre került és 2007. április 1-én elkezdhette önálló költségvetéssel munkáját. A foglalkoztatással kapcsolatos kérdéseken túl hangsúlyosan kívánjuk kezelni ebben a határmenti régióban a munkaerőpiaci képzések összehangolását, valamint a tájékoztatást az élet- és munkakörülményekről. A közvetlen személyes kontaktuson túl tájékoztató kiadványaink és internetes portálunk segítségével is el kívánjuk érni a munkaadókat és az álláskeresőket.

 

Budapest, 2009. május 21.

EURES-T Pannonia

 

 

 

Az EURES-T Pannonia két éves előkészítő munka után 2009-ben alakult meg 26 partnerszervezet együttműködésével a nyugat-magyarországi és kelet-ausztriai régióban. Ebben a régióban több határon átnyúló projekt fut, melyek a munkaerő-piac különböző területeit fedik le. Az EURES-T Pannonia célja az említett projektek működését összefogni, eredményeiket közös szintre emelni, illetve a hiányos témakörökben tevékenységeivel továbbfejleszteni a határtérség munkaerő-piacát.


Ennek megfelelően az EURES-T Pannonia:

 


 

  • a határ mindkét oldalán speciális információkat szolgáltat a munkavállalók és a munkáltatók számára, melyek megkönnyítik számukra a szomszédos országban a munkavállalást, illetve a munkaerő toborzását;
  • tanácsadást nyújt illetve információt szolgáltat a határon túli adórendszerrel és egészségbiztosítási rendszerrel kapcsolatban;
  • létrehoz egy határon átnyúló kétnyelvű munkaerő-piaci adatbankot, mely tovább mélyíti és fejleszti a két ország között már meglévő kommunikációs rendszert;
  • elősegíti a munkaerő-piaci kereslet és kínálat harmonizációját;
  • megvalósítja az egységes alapokon nyugvó „gazdasági térség és munkaerő-piaci monitoring” rendszert.

 

Budapest, 2010. január 28.