ÁROP-1.A.4-2012-2012-0010 „Nyilvántartások adattisztítási és migrációs feladatainak ellátása”

Operatív Program: Államreform Operatív Program
A projekt költségvetése: 110 432 400 Ft
Támogató szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Közreműködő szervezet: MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Kedvezményezett: Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Megvalósítási időszak: 2013. január 7 – 2013. december 31.

 

            

   

A Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program a Jó Állam koncepciója körül épül fel. Ennek értelmében olyanná kell fejleszteni az ország közigazgatását, hogy az hatékonyan, tehát eredményesen és gazdaságosan szolgálja mind az állampolgárokat, mind az államot.

 

Az ÁROP-1.A.4-2012-2012-0010 kódszámú „Nyilvántartások adattisztítási és
migrációs feladatainak ellátása” című projekt fejlesztései a következőképp kapcsolódnak a Magyary Program fejlesztési területeihez, ezáltal a hatékony közigazgatás, a Jó Állam koncepcióhoz:

 

  • az ügyfélkapcsolatok javítása feladatkörhöz illeszkedik, hogy a projekt eredményeképpen a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) pontosabb ügyfél információkkal fog rendelkezni, amely lehetővé teszi a gyorsabb ügyintézést, a még megalapozottabb, ellenőrzött adatokkal való kiszolgálást és a döntéshozatalt;
  • a törzsadat beviteli eljárások normalizálása és javítása feladatkörhöz kapcsolódva a projekt eredményei fenntartják, és még jobban elősegítik a NFSZ adatvagyonában elért minőségjavulást, továbbá az adatrögzítési és -felülvizsgálati folyamatok racionalizálása javítja az ügyintézési időt.

 

A foglalkoztatáshoz kapcsolódó közigazgatási munka szervezeti struktúráját alapvetően az alábbi jogszabályok befolyásolják:

 

  • A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján jöttek létre a kormányhivatalok 2011. január 1-jétől, és a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei lettek. A kormányhivatalok feladatait a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet és egyéb jogszabályok határozzák meg, egyebek között azt, hogy a munkaügyi szakigazgatási szerv (Nemzeti Munkaügyi Hivatal) területi kirendeltségei (foglalkoztatási osztályok) immáron a kormányhivatalok szervezeti egységeiként működnek tovább.
  • A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény pedig kimondja, hogy 2013. január 1-től a korábbi foglalkoztatási osztályok a járási hivatal keretében működnek.
  • A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény keretében 2011. szeptember 1-étől módosultak az álláskeresési ellátások megállapításának, folyósításának feltételei, valamint megváltozott az álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel módja.

 

A projekt fő célja, hogy a Nemzeti Munkaügyi Hivatalban (NMH) működő Integrált Rendszer (IR) szakrendszerében nyilvántartott munkanélküliekről megbízhatóbb, pontosabb adatokat tudjon szolgáltatni a szakhatóságoknak, valamint hozzájáruljon az ügyfél kiszolgálási folyamat felgyorsításához, és az ebből következő ügyfél-elégedettség növeléséhez.

 

Ahhoz, hogy ezen cél elérhető legyen az alábbi tevékenységeket kell megvalósítani:

 

  • Az NMH IR szakrendszerben található adatok tisztítása az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által átadott TAJ adatbázis és a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK-KH) közhiteles lakcímnyilvántartásában szereplő adatok alapján.
  • Az IR szakrendszer adatbeviteli/adatrögzítési, ügyviteli folyamatainak, tevékenységeinek áttekintése, konszolidálása az adatrögzítési hibák jövőbeli elkerülése érdekében.

 

Az IR szakrendszer tartalmazza az álláskeresők összes ellátással kapcsolatos adatát - beleértve a jelen projekt adattisztítás szempontjából kiemelt jelentőségű nyugdíjjogosultsággal kapcsolatos adatait. Az álláskeresési járadék, álláskeresési segély járulékköteles, amely ezáltal nyugdíjjogosultságot keletkeztet, így nagyon fontos, hogy az IR szakrendszer megbízható és pontos  adatokat tudjon szolgáltatni.

 

IR szakrendszer adattisztítása

 

A NMH rendszerben történő adatok tisztítása az első lépés a hiteles adatszolgáltatás növelése irányában. Ahhoz, hogy ezt a célt az NMH elérje,elengedhetetlen az IR szakrendszerben tárolt ügyfelek duplikáció-keresése, master rekord előállítása, OPE TAJ szám alapján IR master ügyfelek természetes adatainak ellenőrzése. Egyértelmű azonosítás esetén megtörténik az IR master ügyfelek OEP természetes adatokkal való javítása, illetve gazdagítása, az IR master ügyfelekhez kapcsolódó duplikátumok javítása.

Az adattisztítás megvalósulásával kimutathatóan növekszik a NMH adatvagyonának értéke, növekszik a társhatóságok számára történő adatszolgáltatás minősége, javul az ügyfelek kiszolgálásának minősége.

 

IR szakrendszerhez kapcsolódó ügyviteli folyamatok és tevékenységek racionalizálása

 

Az előző cél esetében bemutatott adattisztítási feladatok alapvetően a nyilvántartások és adatbázisok adatállományának tisztítására, adatminőség javulására és aktualizálására irányulnak, valamint megalapozzák az ügyvitel-szervezési munkát. A projekt ügyvitel-szervezési feladatainak legfőbb célja az elért adatminőség-javulás fenntarthatósága megfelelő intézkedésekkel.  Az ügyvitel-szervezési feladatok során felmérésre és dokumentálásra kerülnek a jelenlegi IR adatrögzítési tevékenységek, az adattisztítási tevékenység tapasztalatai alapján javaslat születik a módosítandó  folyamatlépésekre. Az NMH vezetése által jóváhagyott folyamatfejlesztési javaslatcsomag alapján kidolgozásra kerül a jövőbeli állapot eléréséhez szükséges adatrögzítési és felülvizsgálati igazgatásszervezési módszertan és az ehhez kapcsolódó szabályzók. A módszertan alapján workshopok keretében oktatjuk az ügyintéző munkatársaknak a módszertan és szabályozás elemeit, valamit elvégezzük az adatminőség fenntartásához és jövőbeli javításához szükséges jogszabályi környezet elemzését, és javaslatot teszünk a szükséges jogi szabályozók módosítására.

 

A pályázat a szervezet más tervezett fejlesztéseihez is igazodik, a pályázat által eredmények több projektben is felhasználhatóvá válnak.

 

A fejlesztési célterületeknek való megfelelés.

 

Fejlesztési célterület: nyilvántartások adatállományának tisztítása, adatminőség javulása, adat konzisztencia hibák javítása

IR adattisztítás hatása a célterületen: az IR szakrendszerben tárolt ügyfelek adattisztítása során javításra kerülnek az adat konzisztencia hibák, és javul a partneradatok minősége.

 

Fejlesztési célterület: hiányos nyilvántartások, hiányzó adatok feltöltése.

IR adattisztítás hatása a célterületen: az OEP nyilvántartásban tárolt természetes adatok valamint a KEK-KH közhiteles lakcímnyilvántartásban tárolt természetes és lakcím adatok által egyértelműen beazonosított ügyfelek esetében a természetes és címadatok tekintetében az IR ügyfelekre vonatkozó adatgazdagítás.

 

Fejlesztési célterület: manuálisan, nagy hibaszázalékkal és kontrollálatlanul rögzített régi adatok felülvizsgálata.

IR adattisztítás hatása a célterületen:az IR szakrendszerbe korábban betöltött, azt megelőzően csak manuálisan rögzített, papír alapon tárolt ügyfél-adatok esetében adatjavítás/gazdagítás.

 

Fejlesztési célterület: Megalapozott, hiteles döntéshozatali és adatszolgáltatási tevékenység ellátása és a téves, hiányos döntéseken alapuló eljárások számának csökkenése, ami közvetve hozzájárul a jogorvoslati eljárások számának csökkenéséhez.

IR adattisztítás hatása a célterületen: az IR ügyfél duplikátumok kiszűrése, valamint OEP és KEK-KH referenciaadatok alapján történő adattisztítása/gazdagítása javítja a partner-adatok minőségét, amely biztosítja a hiteles adatszolgáltatást és megalapozott döntéshozatalt.