Az ösztöndíj elszámolási határideje a tárgyhót követő 15. nap, vagy 10. nap?

Az ösztöndíj elszámolása és utalása havonta utólag történik, a tárgyhót követő hónap 15. napjáig.