Amennyiben a programból szankcionált okokból kiváló ügyfelektől visszaköveteljük a számára nyújtott összeget, akkor véleményünk szerint a program jelen költségvetésében maradványként jelenhet meg és elvonásra kerül a támogatási szerződés szerint. Ezt az összeget átcsoportosítás után fel tudnánk használni egyéb támogatási eszközök esetében.

A visszakövetelésként a program pénzügyi lezárása (2007. március 15.) előtt visszakerülő összegek átcsoportosíthatók, azaz a programba bevont más személyek számára támogatásként fordíthatók.

A foglalkoztatási főosztályoknál kötelezettségvállalással nem lekötött előirányzat-maradvány év végén nem maradhat. Az előirányzat-maradvány alatt a célelszámolási számlára leutalt, de év végéig kifizetésre nem került támogatási összeget kell érteni.

A foglalkoztatási főosztályoknak év végéig a célelszámolási számlájára leutalt összeget lehetőség szerint a program keretében kötelezettséget vállalással le kell kötni a III. 4 és 5 pontnak megfelelően.

A célelszámolási számla előirányzat-maradvány elszámolását a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell elvégezni, elkülönítve az intézményi működési maradványoktól.