A nyújtott támogatásokkal kapcsolatban, ha az ügyfél szerződésszegő magatartása miatt a támogatás teljes, vagy részleges visszafizetésére kell kötelezni, akkor az eljárási rend tervezetei szerint polgári jogi eljárás útján kell „visszakövetelni”. A polgári nemperes (fizetési meghagyás) és peres eljárás lefolytatásával, illetőleg a bírósági végrehajtással felmerült költségek milyen forrásból finanszírozhatók? (A tervezési útmutató szerint ezen perköltségek ESZA forrásból nem fedezhetők, ezek szerint működési költségből kell ezen nem működési jellegű HEFOP 1.1. megvalósításhoz kapcsolódó kiadásokat finanszírozni?)

Ezen perköltségek ESZA forrásból nem finanszírozhatók.