A képzés idejére járó ösztöndíjból milyen jogcímen, és milyen jogszabály alapján lehet levonást eszközölni?

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 28. § (1) bekezdés első mondatának rendelkezése szerint „egyéb jövedelem minden olyan bevétel, amelynek adókötelezettségére e törvény eltérő rendelkezést nem tartalmaz”. A képzési támogatásban részesített személyeknek kifizetett megélhetést biztosító támogatás fentiek szerint egyéb jövedelemnek minősül.

A személyi jövedelemadó szempontjából a foglalkoztatási főosztály kötelezettsége az Szja. tv. 46. § és 47. §-a szerint az adóelőleg megállapítása, bevallása és megfizetése.

TB kötelezettség nem terheli, így a program résztvevője számára nem számít szolgálati időnek. Az ösztöndíj utáni 11 % mértékű EHO megfizetése a foglalkoztatási főosztály feladata.