Nem került szabályozásra az, hogy hogyan és milyen intézkedések szolgálják azt a célt, hogy a program pénzügyi folyamatai, az ügykezelés és a dokumentáció elkülönülten legyen kezelhető a munkaügyi központ rendes működésétől. Amennyiben az elválasztás követelménye továbbra is fennáll az eljárási rendben szabályozni kellene, hogy melyek ezek a területek, és hogyan kell azt megvalósítani.

A kiadott pénzügyi eljárásrend a foglalkoztatási főosztályok, mint Kedvezményezettek által a HEF OP 1.1 „ A munkanélküliség megelőzése és kezelése” intézkedés keretében elnyert és felhasznált támogatás (továbbiakban: ESZA támogatás) kezelésére és az ESZA támogatás működési költségvetési kapcsolataira terjed ki a foglalkoztatási főosztályokban, és rögzíti a foglalkoztatási főosztályokra vonatkozóan azon sajátos szabályokat, amelyek meghatározóak az ESZA pénzeszközök felhasználása és nyilvántartása szempontjából a foglalkoztatási főosztályok gazdálkozdásában a HEFOP 1.1. intézkedés végrehajtásának finanszírozása során. A foglalkoztatási főosztályok a program végrehajtása során eltérő szervezeti megoldásokat alkalmaznak. A kiadott pénzügy eljárásrendet e tekintetben keretszabályként kezelve, minden foglalkoztatási főosztály a saját szervezeti struktúrájának megfelelően szabályozza a hatásköröket és az illetékességet. Ezt a megyei szabályozást a Szervezeti és Működési Szabályzatban, a Kötelezettségvállalási Szabályzatban, valamint szükség szerint más megyei szabályzatokban, illetve a munkaköri leírásokban rögzíteni szükséges.