Elegendő-e az ESZA költségek könyvelése az eddigi Számadó programban, illetve a hozzá kapcsolódó kötelezettség vállalás nyilvántartásban?

Egyelőre igen, amíg az FH kiadja a HEF OP 1.1-re a külön kötelezettségvállalásokat nyilvántartó programot.

Az ESZA támogatás költségvetése és a működési költségvetés kapcsolatát az Pénzügyi Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. Az 1. számú melléklet a specifikumokra tér ki, azon tételek megfeleltetésénél, melyek nem szerepelnek a táblázatban, a következő dokumentumok az irányadók:

  • a Pénzügyminisztérium által kiadott Tájékoztató, mely a költségvetési szervek részletes költségvetési előirányzatainak összeállítására szolgál,
  • az Államháztartási Szervezetek Számviteli tükre 2004,
  • Számvitel-Adó-Könyvvizsgálat havi szakmai folyóirat júniusi példányában „Az európai uniós támogatások elszámolása az államháztartás szervezeteinél” címszó alatti előírások. (2. számú melléklet)

További információ a Számadó programmal kapcsolatban: 2004. évben a Számadó programban a 6-os számla osztályban az 1 és 3 számlaosztályba könyvelt kiadásokat nem lehet keresztül vezetni a Számadó program technikai problémája miatt a 662311 főkönyvi számlán, azokat közvelenül a 7-es számlaosztályban elkülönített szakfeladatra (75197-7) kell könyvelni. A 6-os számlaosztályban ténylegesen, és tételesen kell a kiadásokat elszámolni és következő könyvelési feladatként átvezetni a 7-es számlaosztályba.