Bér járulékainak elszámolásához mik a bizonylatok? A munkavállalók bérjegyzéke, melyen szerepelnek a járulékok, kifizetés bizonylataként pedig megfelelő az összes dolgozó járulékutalásának igazolása?

Pénzügyi Szabályzat 13. oldal

A támogatás elszámolásához szükséges dokumentumok:

Munkaköri leírás, kinevezési okirat, bérszámfejtési jegyzék, kifizetés bizonylata (nettó bér, járulékok), megbízási szerződés, járulékokról készült bevallás, nyilatkozat arról, hogy a járulékokból mekkora összeg került ESZA terhére elszámolásra, valamint analitikus részletező kimutatás (tartalmaznia kell: a megvalósítókat név szerinti bontásában, illetve összegezve: (az elszámolásra benyújtott összegről, a kapcsolódó járulékokat járulék típusonként).