Az ESZA feladattal foglalkozók utazási költsége elszámolható-e belföldi kiküldetési rendelvénnyel és az ehhez csatolt busz/vonat jeggyel, vagy csak számlával? Mi az utazási költség elszámolásának az alapja, a leadott bérlet illetve menetjegy, vagy az azokról kiállított számla?

Pénzügyi Szabályzat 13. oldal.

A támogatás elszámolásához szükséges dokumentumok:

foglalkoztatási főosztály nevére kiállított számla és bérlet / menetjegy, amennyiben a foglalkoztatási főosztály veszi meg a bérletet, a munkavállaló bérlet átvételét igazoló dokumentum, kifizetés bizonylata.

Saját gépkocsi használat esetén: belső bizonylatot (útnyilvántartás), mely készítésénél figyelembe kell venni, az APEH által közzétett elszámolható üzemanyag költség és a kilométerenkénti adómentes térítést, megállapodás a munkavállaló és munkáltató között a saját gépkocsi hivatali célú használatáról, gépjármű felelősségi biztosítás befizetését igazoló bizonylat másolata, forgalmi engedély másolata, kifizetés dokumentumai.